عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 23

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.

مطالعه ی موردی حاضربرای تمامی گروه کالاهای صنعت پتروشیمی وگروه کالاهای مهم و برای کل صنعت نیز بطور داگانه انجام گرفته و در راستای اهداف مورد نظر یک سری شاخص ها ی ایستا و پویا مورد محاسبه قرار گرفته است. لازم به گفتن است که به منظور هر چه بهتر شناختن ساختار صنعت پتروشیمی ایران، وضعیت این صنعت اعم از؛ عوامل خاص صنعت و عوامل خاص کشوری (سرمایه گذاری مسقیم خارجی، آموزش، تحقیق و توسعه و غیره ) تقریباً از ابتدا تا کنون مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است . ...
      
موضوع این پایان نامه بررسی نقش سازمان تجارت جهانی در حقوق رقابت میباشد. آیا یک توافقنامه بین المللی رقابت میتواند درون سازمان تجارت جهانی گنجانده شود؟ این تحقیق ضمن بررسی این سوال استدلال میکند که چنین توافقنامه ای سودمند خواهد بود. تلاشهای صورت گرفته تا کنون در جهت تنظیم رویه های ضد رقابتی فراسرزمینی دارای محدودیت های روشن بوده اند که یک توافقنامه بین المللی رقابت میتواند بر آنها فائق آید و سازمان تجارت جهانی نیز میتواند چارچوب مناسب سازمانی برای آن فراهم کند. این تحقیق استد ...