عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ویروس موزائیک هندوانه(Watermelon mosaic virus, WMV) یکی از پوتی‏ویروس‏های مهم و گسترده در دنیا است که به کدوئیان خسارت وارد می کند. WMV دامنه میزبانی نسبتا وسیعی دارد و تمایز آن بر اساس دامنه میزبانی از سایر ویروس های کدوئیان مشکل است. به منظور ردیابی وتعیین پراکنش این ویروس در مزارع استان گلستان 179 نمونه از گیاهان کدو، هندوانه، خربزه و خیار از شش منطقه استان گلستان جمع آوری و با آنتی سرم WMV در آزمون داس الایزا مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 28 نمونه در واکنش داس الایزا مثبت ...

به‌منظور شناسایی ویروس‌‌های جنس پوتی‌ویروس از برگ گیاهان مشکوک به بیماری ویروسی مزارع آلوده با علائم موزاییک، زردی، قاشقی شدن و بند کفشی نمونه‌برداری صورت گرفت. RNA ویروسی توسط کیت mRNA capture (Roche) استخراج و cDNA تهیه گردید. جهت تکثیر ناحیه پوشش پروتئینی موردنظر از آغازگرهای عمومی پوتی‌ویروس در واکنش RT-PCR استفاده شد. محصول PCR جهت تعیین توالی به شرکت تکاپوزیست ارسال گردید و ترادف‌های حاصل در پایگاه اطلاعاتی NCBI با استفاده از نرم‌افزار جستجوگر BLAST مقایسه شدند و مشخص گ ...

پوتی‌ویروس‌ها، یکی از دو جنس‌ بزرگ ویروس‌های گیاهی هستند. آن‌ها طیف گسترده‌ای از گیاهان تک لپه و دو لپه را آلوده می‌کنند و در تمام نقاط جهان یافت می‌شوند. به‌منظور ردیابی پوتی‌ویروس‌های حبوبات، گیاهان (باقلا، نخودفرنگی، ماش، نخودمعمولی و لوبیاسبز) با علایم موزائیک، بدشکلی و پیچیدگی برگ‌ها طی فصل زراعی 91-1392 از استان گلستان جمع‌آوری گردید. به‌منظور تایید آلودگی نمونه‌ها، آر ان ای کل با استفاده از کیت mRNA Capture (Roche) از نمونه‌های مذکور استخراج شد. پس از ساختcDNA ، واکنش ...