عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اقتصاد در دوران اشکانیان به دلایل مختلفی از جمله جنگ، ناامنی، کشمکش های داخلی برای جانشینی، بلایای طبیعی و......دستخوش تغییرات اساسی‌ ‌می شد. شناسایی این تغییرات بدون داشتن اسناد تاریخی و داده های علمی استاندارد باستان شناسی، خصوصا در فاصله های ‌زمانی طولانی دشوار است. سکه ها و ترکیبات شیمیایی آنها از مهمترین منابع پژوهشی در زمینه علم دیرینه اقتصاد هستند. مطالعه عناصر به کار رفته در سکه ها و تغییراتی که در میزان غلظت این عناصر، در نتیجه غش در فلز بوجود می آید و تطابق آن با وض ...