عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
 
در این طرح برای سنتز نانو ذرات لیتیم آهن فسفات Li3Fe2(PO4)3 به روش پیرولیز سل- ژل ابتدا نمک های لیتیم نیترات، آهن (III) نیترات و آمونیوم دی هیدروژن فسفات با نسبت مولی 2:1:2 در حلال آب و اتانول با نسبت 1:1 حل شده و سپس ماده ژل ساز پلی وینیل الکل به مخلوط نمک ها افزوده شد و با همزدن در دمای 70 درجه سانتی گراد به مدت 2 تا 3 ساعت ابتدا سل سپس ژل یکنواختی به دست آمد. بعد از حرارت دادن ژل به مدت 3 تا 4 ساعت، ژل کاملا خشک شد. ژل حاصل در مدت 4 ساعت در کوره با دمای 675 درجه سانتی گرا ...

در دهه های اخیر نانو ذرات مغناطیسی به علت رفتار سوپرپارامغناطیسی و تولید گرما برای نابودی سلولهای سرطانی مورد توجه بسیار قرار گرفته اند. در این تحقیق نانوذرات مگنتیت به روش همرسوبی تهیه و با چند ماده سازگار با محیط زیست شامل اولییک اسید،‌پالمینولییک اسید، لینولییک اسید و نشاسته پوشش دار شدند. همچنین اثر پوشش دو لایه ای اولییک اسید و نشاسته نیز بررسی شد. با توجه به طیف های زتاسایزر، SEM، TGA و VSM تهیه شده از ذرات Fe3O4،‌ وجود پوشش در سطح ذرات و سوپرپارامغناطیسی بودن اثبات گرد ...