عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 41

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

شهرها چه در اثر فرسودگی تدریجی ناشی از آب و هوا و چه در اثر حوادث طبیعی مثل زلزله و یا حرکات زمین، سیل یا تخریب ناشی از موجودات زنده به ویژه تخریب های ناشی از کارهای انسان همیشه نیاز به بهسازی و نوسازی داشته اند به طوری که شهرها و محلاتی که در طول زمان فرصت نوسازی و بهسازی نیافته اند از صفحه روزگار محو و نابود شده اند. بافت فرسوده شهر اهواز امروزه با مشکلات متعدد کالبدی، اجتماعی و اقتصادی رو به رو است و شدیداً نیازمند احیاء است. با توجه به این مهم در این مقاله با توجه به اهمی ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات جاذبه‌های اکوتوریسم بر توسعه و رونق گردشگری در شهرستان سواد کوه استان مازندران انجام شده است. در این تحقیق ابتدا به شناخت مبانی نظری تحقیق یعنی شناخت گردشگری و اکوتوریسم همچنین انواع مختلف گردشگری و اثرات آن از لحاظ اثرات مثبت و منفی (اثرات فرهنگی، اقتصادی و محیطی) که بر جای می‌گذارد اقدام گردیده است. پس از آن به شناخت وضع موجود در استان مازندران و شهرستان سواد کوه، از لحاظ وضعیت جغرافیایی (طبیعی و انسانی) و خصوصیات فرهنگی و اقتصادی حاکم بر آن پر ...

گردشگری یکی از بخش های مهم اقتصادی است که توانسته است به عنوان یک صنعت پاک مطرح شود و ضمن افزایش درآمدهای ارزی برای اقتصاد ملی، کمک شایسته ای به رونق اشتغال و ایجاد درآمدها نیز نماید. توسعه صنعت گردشگری به خصوص، گردشگری روستایی در ایران ضمن ایجاد اشتغال برای گروههای مختلف، رونق صنایع دستی روستا، حمل و نقل روستایی و در ضمن می توان منبع قابل توجهی جهت کسب درآمدهای ارزی و عاملی برای بازدارنده مقابل خروج ارز باشد. تحقیق حاضر بر اساس روش تحلیلی – توصیفی و بهره گیری از داده های حاص ...
نمایه ها:
توسعه | 
swot | 

تالاب ها به عنوان یکی از بارزترین زیبایی های خلقت، مفیدترین و در عین حال بدبیارترین اکوسیستم های طبیعت به شمار می روند این زیتسگاه های حیاتی و متنوع از جمله نظام های حیات بخشی هستند که مطلقاً جایگزین ندارند به همین دلیل می توان از تالاب ها به ع نوان کانون های تفرج و تفریح، بازدید و سیاحت و جلب گردشگری استفاده کرد. هدف این مقاله ارزیابی قابلیت های توریستی و همچنین تعیین تقویم اقلیم گردشگری تالاب آقگل استان همدان با استفاده از مدل های استراتژی SWOT و شاخص اقلیم گردشگری TCI می ب ...
نمایه ها:
swot | 

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات جاذبه های اکوتویسم بر توسعه و رونق گردشگری در جزیره قشم انجام شده است .در این تحقیق ابتدا به شناخت مبانی نظری تحقیق یعنی شناخت گردشگری و اکوتوریسم ،همچنین انواع مختلف گردشگری و اثرات آن از لحاظ اثرات مثبت و منفی(فرهنگی،اقتصادی و محیطی) که بر جای می گذارد اقدام گردیده است .پس از آن به شناخت وضع موجود در جزیره از لحاظ وضعیت جغرافیایی (طبیعی،انسانی) و خصوصیات فرهنگی و اقتصادی حاکم بر آن پرداخته شده است.مطالعات خاص گردشگری قدم بعدی این تحقیق است که ش ...
نمایه ها:
swot | 

در این طرح با استفاده از روش SWOT نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصتها و تدیدهای خارجی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و با استفاده از استراتژیهای مناسب نسبت به رفع مشکلات و استفاده بهینه از فرصتها مدیریت مسئولانه بهره برداری از ماهیان خاویاری اقدام خواهد شد ...
نمایه ها:
swot | 
swot | 
swot | 
‏swot | 
صید | 
swot | 
swot | 
swot | 
swot | 
ذخایر | 

امروزه با توجه به تک محصولی بودن اقتصاد کشور ایران و تاکید برنامه ریزان بر درآمدهاي حاصل از سایر منابع به جاي اتکاء محض به صادرات نفت، ضرورت گسترش فعالیتهاي اقتصادي در زمینه هاي مختلف نظیر صنعت گردشگري مشخص می گردد. گردشگری انواع گونه گونی دارد که در این پژوهش با توجه به استقرار محدوده مورد مطالعه در نوار ساحلی رودخانه بابل رود، به گردشگری ساحلی پرداخته میشود. گردشگری ساحلی از كسب و كارهاي مهم دنيا است که با رشد شتابنده خود به فعالیتی چندمنظوره مبدل گشته است. به طوری‌ که توسع ...

از آن جا که وضعیت شهرها در رشد اقتصادی کشور عامل تعیین کننده محسوب میشود، برای رفع موانع و مشکلات فرا روی آن ها، رویکرد های متعددی مورد بررسی و استفاده قرار گرفته است. راهبرد توسعه شهر (CDS) نیز رویکردی جدید است که اخیرا در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. این رویکرد که توسط مرکز سکونت گاه های انسانی سازمان ملل به عنوان ابزاری برای کمک به پیشبرد فرآیند و اجرای برنامه های توسعه شهر ها پیشنهاد شده است، بر پایه برنامه استراتژیک، با در نظر داشتن چشم انداز مشارکتی و در طی فرآیندی ...
نمایه ها:
swot | 
swot | 
swot | 
swot | 
‏swot | 
swot | 
‏cds | 
cds | 
swot | 
swot | 

تجزیه و تحلیل نقاط قوت، نقاط ضعف ، فرصت ها و تهدیدات (SWOT analysis ) به طور گسترده ای برای ارزیابی استراتژی های جایگزین به منظور تعیین بهترین استراتژی برای مطالعه کسب و کار با توجه به شرایط آن بکار گرفته می شود. هدف از ارائه این پژوهش فراهم آوردن یک روش تحلیل کمی، برای تعیین رتبه بندی عواملSWOT از طریق یک روش تصمیم گیری چند معیاره متداول ، فرایند تحلیلی شبکه(ANP) ،می باشد. روش ANP در این مطالعه به دلیل قابلیت های بالقوه وابستگی در بین عوامل SWOT ترجیح داده شده است . این ...
نمایه ها:
swot |