عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 13

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از تحقیق حاضر شناخت وضعیت ساختاری بدن چایکاران استان گیلان و بررسی عوامل موثر بر ایجاد ناهنجاری‌های ستون فقرات می‌باشد. آزمودنی‌های این تحقیق بر روی 200 نفر از چایکاران منطقه رودسر و لنگرود که بطور تصادفی انتخاب شده بودند، انجام گرفت . روش انجام آزمون : برای انجام تحقیق از میان 5 شهرستان استان گیلان که دارای مزارع چای می‌باشند، به قید قرعه شهرهای رودسر و لنگرود انتخاب گردیدند که با توجه به آمار دریافت شده این دو شهرستان حدود 75ˆ54 درصد از کل چایکاران استان گیلان را شامل م ...