عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 23

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
  
ضایعات پلیمری لاستیکهای فرسوده خودروها یکی از آلوده کننده‌های محیط زیست محسوب می‌شوند. تولید روز افزون این ضایعات سبب شده است تا راههای کاهش اثرهای مضر ناشی از تجمع آنها در محیط زیست نیز پر رنگ‌تر شود. دراین پژوهش اثرات مخلوط ذرات خرد شده لاستیک‌های فرسوده با خاک بر شاخص‌های کیفیت خاک سنجیده شده است. این پژوهش در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان (لورک) با خاک فاین- لومی، میکسد، ترمیک، تیپیک، هاپل، آرجید و در هفت تیمار و سه تکرار در سال 1386 انجام گرفت. تیمارها شامل اختلاط ...
 
یکی از مشکلات منابع طبیعی ایران کمبود اطلاعات از اکو سیستم ها است که در نهایت با سیر قهقرایی پتانسیل های آب و خاک و پوشش گیاهی منجر به بیابان زایی میگردد.برای مطاله بیابان زایی و تعیین سرعت و روندآن،دامنه وسیعی از مجموعه داده ها و اطلاعات مکانی و زمانی مورد نیاز است و لازم است که شاخص های متعددی مانند فرسایش خاک،شوری خاک وآب،ترکیب پوشش های گیاهی و فراوانی آنها،شدت خشکی،انهدام موازنه بیلان آبی،پراکنش جمعیت انسانی، جمعیت چهار پایان و وحوش و... مورد مطالعه قرار گیرد. با توجه به ...