عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 33

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
      
یکی از ابعاد توسعه که در چند دهه‌ی اخیر توجه همگان را به خود معطوف داشته است، توسعه‌ی انسانی است که در آن، بر عنصر انسان به عنوان کلیدی برای مشارکت مردمی تکیه می‌شود. با توجه به این موضوع، نقش زنان، که نیمی از نیروی انسانی هر جامعه‌ای را تشکیل می‌دهند و باید سهم مادی ومعنوی برابر با نقش‌شان در برنامه‌های توسعه داشته باشند، بیش از پیش مشهود می‌گردد. به خصوص زنان روستایی که به عنوان عناصری نامریی و نامشهود در اقتصاد روستایی، بخش عظیمی از نیروی انسانی این بخش را در سطح جهان و ا ...