عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
    
عوامل انحطاط جامعه را می‌توان دریک تقسیم بندی به اقسام ذیل تقسیم نمود: عوامل سیاسی انحطاط جوامع، عوامل فرهنگی و اخلاقی انحطاط جوامع، عوامل اقتصادی انحطاط جوامع. ظلم و ستم که به طور معمول توسط قدرتمندان و دستگاههای حکومتی بر جوامع صورت می‌گیرد، جامعه را در انحطاط فرو می‌برد، زیرا در هر جامعه ای که ظلم و ستم رواج پیداکند مردم و افراد جامعه نسبت به رهبران و حاکمان خود بد بین شده، و برای پایمال نشدن حقوق خود، بر علیه آنها قیام نموده و در صدد نابودی ظالمان برخواهند آمد، از طرف ...

هدف کلی این پژوهش شناسایی ویژگی شیوه های تدریس در حوزه علمیه مستقر در شیراز است . سوالهای اصلی این پژوهش بر عوامل موثر در انتخاب شیوه های تدریس ، روشهای تدریس متداول و چگونگی روابط بین طلبه هاو استادان متمرکز است . در این پژوهش از روس شناسی پژوهش کیفی استفاده شده است . انتخاب نمونه آماری این پژوهش با استفاده از نمونه گیری ملاک محور صورت گرفته است و 30 نفر از استادان مجرب به عنوان نمونه پژوهش برای شرکت در مصاحبه ی نیمه ساختار یافته شناسایی و انتخاب شده اند. داده های حاصل از ...