عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سیستم قدرت همیشه در معرض اغتشاشات گوناگونی می‌باشد که ممکن است آن را دچار نوسانات شدید کرده و نهایتاً آن را ناپایدار کند. لذا با تجهیز کردن سیستم قدرت به ادوات SVC، STATCOM و PSS این نوسانات را به مقدار قابل ملاحظه‌ای کاهش داده و سرانجام پایداری گذرای آن را می‌توان بهبود داد. نشان داده شده است که تجهیز STATCOM پایداری گذرا را بصورت قابل توجهی نسبت به SVC افزایش داده است. مکان نصب این ادوات نیز در افزایش بهبود پایداری گذرا نقش تأثیرگذاری دارد، که در این رساله به کمک الگوریتم ژ ...