عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 88

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.

امروزه یکی از تکنیکهای که بطور عمده در ساخت گیرنده های مصنوعی در پلیمر مورد استفاده قرار می گیرد. روش Molecular Imprinting) MI) می باشد. در این روش مونومرهای عاملی و کراس لینک کننده در حضور آنالیت هدف پلیمریزه می شوند و مراکز اتصال گونه آرایی شده (tailor-made) در ماتریکس پلیمر مصنوعی ایجاد می شود که اصطلاحا نقش دار کردن یا قالب زدن مولکولی گفته می شود. تحقیقات اخیر در زمینه تکنیک MI استفاده از این پلیمر ها را در شناسایی داروها سموم، آفت کشها، مواد خوراکی و مولکولهای دیگری که ...
   
امروزه محققان به این نتیجه رسیده اند که پیوند مستقیم بین استخوان و سطح ایمپلنتهای حامل بار برای موفقیتهای کلینیکی در استفاده طولانی مدت از آنها بسیار ضروری است روشهای متنوعی برای ایجاد چنین سطوحی که دارای واکنشهای مناسب با سلولها باشند به وجود آمده است در این راستا استفاده از پلیمرهای هادی به دلیل داشتن خاصیت هدایت الکتریکی و نیز تغییر الکتروشیمیایی برای کنترل سطوح از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. پلی پیرول به دلیل داشتن خصوصیات منحصر به فرد در این زمینه بسیار مورد توجه است. ...

برای تهیه کامپوزیت های پلی پیرول در ابتدا پلیمر مورد نظر با کمک دوپنت شیمیایی سنتز شد. پتاسیم پرسولفات مورد استفاده به عنوان اکسیدان و آغازگر شیمیایی عمل کرده و پلیمر مورد نظر را ایجاد کرد. پس از تهیه پلیمر درصدها و مقادیر مختلف از اکسیدهای مورد نظر (اکسید روی نانو و میکرو، دی اکسید تیتانیوم نانو و میکرو) توزین گردیده و با مقادیر یکسان از پلیمر مخلوط گردید از طریق مخلوط کردن منحصرا فیزیکی و به طریقه تهیه قرصهای IR با ضخامت مشخص تهیه شد. سپس این نمونه ها تحت آزمایش هدایت سنج ...