عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

گونه‌های Phyllosticta یک گروه مهم از قارچ‌های مولد بیماری و اندوفیت هستند که از روی گیاهان مختلف زراعی، زینتی و غیرمثمر گزارش شده‌‌اند. این قارچ‌ها توانایی ایجاد بیماری‌های متعددی از قبیل لکه‌برگی، لکه روی میوه‌ها و پوسیدگی میوه را دارند. بر اساس کتاب قارچ‌های ایران، تاکنون 19 گونه از ایران گزارش شده است. صحت گونه‌های گزارش شده از ایران تا سال 88 به کمک جدیدترین بازبینی که در سال 2002 توسط وَن‌دِرآ صورت گرفته بررسی شد و بر اساس آن، به‌جز گونه‌های P. concentrica، P. hypoglossi ...