عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
   
مشارکت سیاسی از مباحث شایع در سطح بین‌المللی است که در دهه‌های اخیر از اهمیت بیشتری برخوردار گردیده است. طرح جوانب نوظهور، تأمل و تعمق بیشتری را از سوی عالمان دینی می‌طلبد، تا پاسخ مناسبی فراهم آورند. در این راستا، پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، موضوع مشارکت سیاسی زنان را بر اساس آموزه‌ها و مبانی اسلام مورد بررسی قرار داده است. امروزه مشارکت سیاسی به‌عنوان ملاکی برای ارزش‌گذاری جوامع، مورد توجه بوده، و کارشناسان مسایل اجتماعی رسیدن به تعالی اجتماعی و توسعه همه‌جا ...

موضوع این تحقیق "قضاوت و شهادت زن از دیدگاه فریقین" است؛ که با هدف تبیین و بررسی نظرات و ادله فقهای فرق اسلامی و دستیابی به نظر ارجح گردآوری شده است. این تحقیق ضمن چهار مبحث: "کلیات و سه فصل: قضاوت زنان، شهادت زنان و پاسخ به سوالات و شبهات" تدوین شده است. و سعی بر آن بوده است نظرات فقها بدون واسطه و از منابع معتبر اخذ گردد. ...
نمایه ها:
فقه | 
فتوا | 
شیعه | 
سنی | 
قضاوت | 
judgment | 
شاهد | 

این تحقیق در یک پیشگفتار، یک بحث مقدماتی و شش فصل تنظیم شده است. مباحث مقدماتی: نگرشی به شخصیت زن در اسلام. فصل اول: هدف از جهاد، تشریع و جایگاه آن در اسلام. فصل دوم : انواع و اقسام جهاد و نقش زنان در آنها فصل سوم: نقد و بررسی شبهات اصل جهاد و جهاد زنان. فصل چهارم: دفاع مشروع و دلائل آن. صل پنجم: همکاری و مشارکت زنان در جهاد. فصل ششم: زنان نامدار در عرصه جهاد دفاعی. در این تحقیق ضمن طرح مباحث مقدماتی در رابطه با شخصیت و هویت انسانی زن در اسلام، به تعریف جهاد، اهداف و انگیزه ه ...