عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این تحقیق، یک فرآیند کلی برای یافتن تمام راه‌حل‌های موثر از مسأله بهینه‌سازی ترکیبی چندهدفه ایجاد می‌شود. فرآیند موردنظر، که بر اساس شناسایی حدود هر هدف است، بر پایه روش قیود ارتجاعی می‌باشد. حدود اهداف، توسط حل مسائل برنامه‌ریزی عددصحیح تک هدفه، شناسایی می‌شوند. در این تحقیق، ابتدا روش قیود ارتجاعی بر روی مسأله دوهدفه، اجرا گردیده و سپس فرآیند مورد نظر بر روی مسأله سه‌هدفه ارائه شده و در نهایت برای مسائل برنامه‌ریزی عددصحیح چندهدفه کلی توسعه می‌یابد. به علاوه، روش‌های ح ...