عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
 
پژوهش حاضر به بررسی حق بر سلامتی به عنوان یکی از حقوق بشر پرداخته است. هدف از این پژوهش روشن کردن مفهوم ابعاد و مصادیق حق بر سلامتی و بررسی جایگاه ان در میان اسناد حقوق بشری جهانی منطقه ای و هم چنین بررسی موانع عدم تحقق این حق است . حق بر سلامتی در میان انواع حقوق بشر از اهمیت بالایی برخوردار است. در اساسنامه سازمان جهانی بهداشت برخورداری از حق بر سلامتی یکی از حقوق بنیادین بشر محسوب می شود. سلامت و حق برخورداری از زندگی سالم از حقوق مسلم شهروندی محسوب می شود به نحوی که از شا ...