عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
   
هدف از ارایه این پایان‌نامه، بررسی اثر ترموفورسیس بر جریان لایه مرزی گاز-جامد مغشوش گذرنده از صفحه تخت افقی تحت سرمایش یا گرمایش می‌باشد. برای شبیه‌سازی جریان از مدل دو سیالی با در نظر گرفتن تأثیر متقابل دو فاز بر یکدیگر (ارتباط دو طرفه) استفاده شده است. اغتشاش در فاز سیال با بهره‌گیری از طول اختلاط پرانتل مدل گردیده است. تیوری ترموفورتیک در رژیم نزدیک به پیوسته (اعداد نادسن کوچک) مد نظر بوده است. برای ذرات ریز، ترم دیفیوژن براونی و نیروی براونی نیز لحاظ شده و ترم درگ با استف ...

استفاده از ذرات آلومینیوم در سوخت‌های جامد از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. شناخت رفتار ذرات آلومینیوم و ساختار شعله در جاذبه ی نرمال به همراه بررسی ویژگیهای احتراق سیستمهای دو فازی و مقایسه ی آنها برای دستیابی به یک مدل مناسب در مورد هر سوختی از جمله آلومینیوم ضروری به نظر می رسد. در این پایان نامه با توجه به اهمیت موضوع مذکور تحلیل ریاضی سرعت سوزش ذرات آلومینیوم با در نظر گرفتن نقش انتقال حرارت تشعشعی در معادله ی موازنه ی انرژی انجام گرفته است ضمناً در مورد میزان متفاوت ...

به منظور بررسی بیشتر احتراق ذرات ریز جامد، اندازه گیری پارامترهای دینامیکی فاصله خاموشی مخلوط دوفازی گاز-جامد، موضوع کار این پروژه قرار گرفت. بر این اساس در ابتدا احتراق ذرات ریز آلومینیم با هوا، به دقت مطالعه و بررسی شد، سپس در مرحله بعدی، تحقیقات لازم در مورد احتراق ذرات ریز آلومینیم با اکسید کننده دی اکسید کربن، انجام گرفت، بررسی پارامترهای دینامیکی فاصله خاموشی در احتراق ذرات ریز جامد، گام بعدی این پروژه بوده است. در نهایت به منظور شناخت تجربی پدیده احتراق ذرات ریز جامد آ ...