عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 43

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

هدف از این پژوهش شناخت راه‌کارهای گوناگون اسکان موقت، امکان سنجی هر یک از آن‌ها به منظور یافتن یک روش مدیریتی کارآمد جهت اسکان موقت حادثه دیدگان پس از زلزله برای محدوده‌ای از تهران می‌باشد. به لحاظ مدیریتی روش‌های اسکان به سه دسته اردوگاهی، پراکنده و پیشنهادی تقسیم گردیده‌اند. روش تحلیلی که در این مطالعه به منظور امکان سنجی گزینه‌ها مورد استفاده قرار گرفته است، روش "تحلیل هزینه - فایده" می‌باشد که به عنوان یکی از کارآمدترین روش‌ها در امکان سنجی فعالیت‌ها در مقابله با بحران‌ها ...

چکیده ندارد.