عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 40

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
   
در این کار پژوهشی، پلی آنیلین نانو ساختار از منومرآنیلین از طریق پلیمریزاسیون شیمیایی تهیه شد. روشهای بکار رفته در این کار تحقیقی، سطح مشترک، امولسیونی، مخلوط سریع و التراسونیک می باشند. در روش سطح مشترک بعنوان حلال از کلروفروم، هگزان نرمال، هگزانول و تولوین، استفاده شد. در روش سطح مشترک از اسید سولفوریک، متان سولفورنیک اسید و اسید سیتریک، در روش امولسیونی از دو دسیل بنزن سولفونیک اسید واسید کلریدریک، در روش مخلوط سریع از اسید کلریدریک و در روش التراسونیک از سالیسیلیک اسید ...