عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 82

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
 
عمل آموزش و یادگیری به اندازه تاریخ حیات انسان قدمت دارد. امروزه با پیشرفت تکنولوژی و وجود کامپیوترها و سیستم هایی با قدرت پردازش بالا، حافظه زیاد و همچنین شبکه های پرسرعت و با پهنای باند زیاد امکانات لازم برای تحقق این ایده تا حدود زیادی فراهم شده است. از سویی دیگر محاسبات شبکه ای یادگرید، مدل محاسباتی ای است که با استفاده از توان محاسباتی چندین کامپیوتر شبکه شده و در نظر گرفتن آنها به صورت یک ساختار کامپیوتر مجازی یکتا، میتوان محاسباتی بزرگی را بر روی آنها انجام داد. به عبا ...

این پژوهش به بررسی آموزش جدید در ایران و مناسبات قدرت (با تاکید بر انجمن معارف) پرداخته و تلاش شده است سازوکارهای اعمال قدرت در شیوه‌ی جدید آموزش در ایران که در دهه هفتاد شمسی با اقدامات انجمن معارف در ایران رواج یافت، بررسی شود. "سازوکارهای اعمال قدرت" که در این پژوهش به آن اتکا شده، از تبارشناسی فوکو استخراج گشته است. در واقع این پژوهش با روش تبارشناسی به بررسی و تحلیل آموزش جدید در ایران پرداخته است. بر اساس نتایج به دست آمده آموزش مدرن در ایران با آن چه فوکو به نام "قد ...
     
آموزش بعنوان توانمندترین ابزار جامعه بویژه درزمینه مدیریت دولتی برای تضمین عدالت و توزیع عادلانه منابع و بکارگیری تکنیکها و روش‌های مناسب و ضروری یک اصل اساسی شناخته شده است اما بررسی نتایج حاصله از پرسشنامه‌های تکمیل شده و جداول و نیز مصاحبه های انجام شده با مدیرانی که دوره‌های مربوطه را طی نمودند موید این مطلب می‌باشد که برنامه‌های آموزشی اجرا شده بهیچوجه منطبق با نیازهای شغلی و سازمانی آنها نبوده و بنابراین در نحوه انجام وظایفشان ثمری نداشته است. بنابراین این فرضیه که تنظی ...