عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
 
کشورهای در حال توسعه به منظور کاهش وابستگی‏های اقتصادی و فنی به کشورهای صنعتی سعی می‏کنند تا از امکانات اقتصادی و طبیعی خود حداکثر استفاده را در تولید بکنند . تحقیق حاضر با عنوان راهبردهای کاهش وابستگی تکنولوژی صنعت فولاد مبارکه و تأثیر آن بر اشتغال زائی منطقه‏ای می‏باشد . در این پژوهش به دنبال اهدافی به شرح :‌1- تعیین میزان تأثیر کاهش وابستگی تکنولوژی صنعت فولاد بر میزان اشتغال زایی در محل استقرار مجتمع فولاد مبارکه . 2- تعیین میزان اشتغال جدید در منطقه استقرار 3- تعیین میزا ...