عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 9

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
 
Asteraceae بزرگ‌ترین تیره گیاهان گل‌دار می‌باشد که دارای 1535 جنس و 23000 گونه است. این خانواده دارای خواص بسیار متنوع و مهمی مانند خاصیت داروئی، حشره‌کشی، زینتی و خوراکی است.گیاه Artemsia (درمنه) از جنس‌های مهم این تیره محسوب می‌شود که در طایفه Anthemideae قرار دارد. این گیاه علاوه بر تأمین علوفه، کاربردهای زیادی در صنایع دارد و از گیاهان معطر ایران به شمار می‌آید.این پژوهش با هدف مطالعه و بررسی وجود تنوع درون‌گونه‌ای و بین‌گونه‌ای در گونه‌های Artemisia scoparia Waldst et ...

چکیده در مدیریت اکوسیستمهای مرتعی، حفظ و توسعه پوشش گیاهی از پارامترهای عمده می‌باشد. یکی از گونه‌های بومی استپ ایران و توران درمنه دشتی یا Artemisia sieberi است که کمتر در امر مبارزه با بیابانزایی و احیای رویشگاه‌های این گیاه استفاده شده است. این مطالعه به منظور بررسی جوانه‌زنی در شرایط آزمایشگاه و گلخانه و نیز استقرار آن در گلخانه و رویشگاه کلاه قاضی، در پارک ملی کلاه قاضی اصفهان واقع در?45 ?51 طول شرقی و ?15 ?35 عرض شمالی انجام گرفت. بذر درمنه دشتی از 20 پایه‌ موجود در پ ...
 
به منظور بررسی ارتباط پوشش گیاهی با برخی عوامل اکولوژیک در منطقه اردستان و شناسایی عوامل موثر بر استقرار و رشد گیاهان ، یک ترانسک به طول تقریبی 45 کیلومتر در امتداد جهت جنوب غربی – شمال شرقی مورد مطالعه قرار گرفت. نقطه آغازین ترانسکت، ارتفاعات جنوب غربی شهر اردستان و نقطه انتهایی آن اراضی پست دق سرخ بود و در طول این ترانسکت شش مکان به عنوان مکان های مورد مطالعه انتخاب شدند. مهمترین ویژگی های اکولوژیک مکان های مورد مطالعه در چهار بخش: اقلیم(12عامل)، خاک(26ویژگی)، زمین شناسی و ...