عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق به بررسی کاربرد N-تیوسیاناتو سوکسینیمید (NTS)، در تشکیل پیوند C-S و C-N اختصاص داده شده است. NTS ترکیبی حاوی گوگرد الکترون دوست می‌باشد، که از واکنش N-برمو سوکسینیمید (NBS) با آمونیوم تیوسیانات تهیه می‌شود. در این پروژه، روشی ملایم و موثر برای تبدیل الکل‌های نوع اول، دوم و سوم به آلکیل تیوسیانات‌ها و ایزو-تیوسیانات‌های مربوطه با تولید همزمان NTS در مخلوط واکنش و استفاده از NH4SCN به عنوان نوکلئوفیل ارائه شده است. با توجه به اهمیت تیوسیانوهیدرین‌ها به عنوان حدواسط‌ ...