عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اسانس ها ترکیب های طبیعی حاوی مخلوطی از اجزای ترینیک بوده که دارای خواص ضد میکروبی و عوارض جانبی کمتر در مقایسه با داروهای شمیایی می باشد هدف از این تحقیق بررسی اثرات ضد باکتریایی اسانس گیاه بادرنجبویه بر روی باکتری های پاتوژن در ستان کرمان می باشد جهت شناسایی ترکیب های شیمیایی و بررسی اثرات ضد باکتریایی اسانس گیاه بادرنجیویه Melissa officinalis L. برگ هثای جوان این گیاه از رویشگاه آن در اردیبهشت ماه 1391 از روستایی واقع در استان کرمان جمع آوری گردید. نمونه ها تمیز و پس از خش ...