عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 20

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مواد پیشرفته، از جمله ترکیبات بین فلزی، به واسطه ی خواص جالب توجهشان کاربردهای گسترده ای در زمینه های متنوع مهندسی یافته اند. از طرفی هزینه ی بالای تولید این مواد، محدودیت هایی جدی بر سر راه استفاده از این مواد بوجود آورده است. از این رو امروزه تحقیقات زیلدی در جهت یافتن روش هایی با راندمانی مناسب و در عین حال با صرف هزینه ی کمتر، سازماندهی شده است. اعمال کار مکانیکی بر مواد جامد، یکی از تکنیک هایی است که افق هایی امیدوارکننده را در پیش روی محققان گسترده است و از این رو تح ...