عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در یک اکوسیستم،تولیدات گیاهی مقدار انرژی قابل دسترس برای مصرف کننده و تجزیه کننده ها را تعیین می کند.ارایه ی روشی دقیق، سریع و کم هزینه برای تعیین تولید گیاهان مرتعی یکی از اهداف بوم شناسان به ویژه مرتعدان است که همیشه علاقه مند به دانستن میزان تغییرات این ویژگی گیاهی هستند . هدف اصلی این تحقیق ،تعیین روابطی بین متغیرهای پوشش با تولید گونه ی گیاهی canescense Atriplex در مراتع جنوب شرق بیرحند می باشد. بدین منظور ابتدا به صورت تصادفی سیستماتیک سه ترانسکت به طول 100 متر در منطقه ...