عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بررسی میزان لیپیدهای خون در کودکان 3-17 ساله در خانواده‌های با ضایعات قلبی‌عروقی زودرس بدلیل اهمیتی که پیشگیری اولیه از عوارض قلبی عروقی زودرس در سالهای اخیر پیدا کرده و اینکه بعضی از عوامل مستعدکننده پیدایش عوارض قلبی عروقی زودرس بالا بودن لیپیدهای خون است ، در بسیاری از موارد چربیها از سنین کودکی افزایش یافته و خطر عوارض قلبی و شیوع زودرس آن را افزایش می‌دهد. لذا بررسی میزان لیپیدهای خون در کودکان خانواده‌هائی در صورت وجود رابطه مثبت بعنوان راهگشائی برای پیشگیری اولیه از هی ...