عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

((-2 ایتل هنگزانول)) ‏‎(2-E-H)‎‏ یک ماده شیمیایی با فرمول ‏‎((C8H17OH))‎‏ می باشد که در واحد ‏‎((D.O.P))‎‏ پتروشیمی فارابی و وفور به کار می رود. بازیابی این ماده با اهداف زیر انجام شده است: 1- استفاده از مواد ضایعاتی پتروشیمی برای تهیه ماده با ارزش 2- کنترل مسائل زیست محیطی 3- جلوگیری از به هدر رفتن مواد با ارزش که ضایعات کارخانجات محسوب می شود. آنالیز ضایعات پتروشیمی فارابی ‏‎(Purge Alcohol)‎‏ نشان می دهد که میزان آب درگیر در مخلوط ناچیز (حدود 1 درصد می باشد و عمده مخلوط شام ...

در این مقاله، فرآیند جداسازی اتیلن گلایکول از محلول آبی در دمای محیط (˚C 25)توسط حلال آلی 2- اتیل هگزانول، با استفاده از دو مدل ترمودینامیکی UNIQUACوNRTL، در محاسبات تعادل فازیمورد مطالعه قرار گرفته است. فاکتور انتخاب پذیری و میزان استخراج نشان دهنده یکسان بودن نتیجه استفاده از هر دو مدل UNIQUACوNRTL در شبیه سازی فرآیند جداسازی اتیلن گلایکول از آب می باشند. ...

فرآیند هیدروژناسیون 2- اتیل هگزنال جهت تولید 2- اتیل هگزانول طی یک واکنش سری تبدیل 2- اتیل هگزنال به 2- اتیل هگزانال و سپس به 2- اتیل هگزانول در راکتور سه فازی (گاز- مایع- جامد) و دو فازی (گاز - جامد) انجام می‌شود. در این پایان نامه هیدروژناسیون 2- اتیل هگزنال در راکتور سه فازی از نوع بستر چکه‌ای با کاتالیست نیکل بر پایه‌ی سیلیکا مدلسازی و شبیه سازی می‌شود. معادلات انتقال جرم و انتقال حرارت در راکتور با فرضیات حالت پایا، تک بعدی در جهت طول راکتور، ثابت بودن سرعت های فاز گاز و ...