عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در بخش اول این مطالعه، کاربرد موثر واکنشگر 2-‌کلرو-1-‌متیل پیریدینیوم یدید(CMPI) برای تهیه بتا-آزیدوالکل‌ها از اپوکسید‌ها در حلال استونیتریل موردمطالعه قرار گرفته است. در بخش دوم، تبدیل اپوکسید‌ها به بتا-نیتروالکل‌ها در حضور واکنشگر موکایاما و سدیم نیتریت در حلال استونیتریل مورد بررسی قرار گرفت. از مزایای این واکنش بازده نسبتا خوب و جداسازی آسان محصولات می باشد ...