عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 222

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سال 1382 سال خاص برای صنعت برق در کلیه نقاط جهان بود. میزان فروپاشیهای شبکه و خاموشیهای ایجاد شده ناشی از آن در سال 1382، شاید درتاریخ صنعت برق جهان بی سابقه باشد. هنوز مدت زیادی از شروع سال 1382 نگذشته بود که اولین فروپاشی در کشور ایران بروز کرد و به فا صله 2 ماه پس از آن کشور ایتالیا یک خاموشی بزرگ را تجربه کرد. آمریکای شمالی سومین ناحیه‏‎‎‏ای بود که دچار خاموشی گسترده گردید و در ادامه آن شهر لندن در کشور انگلستان با این مشکل روبرو گردید. دامنه فروپاشیها به کشورهای اسکاندین ...

این پژوهش بصورت مقطعی و به منظور ارزیابی نیازهای اساسی اجرای مدیریت کیفیت فراگیر در بیمارستان حضرت رسول اکرم در سال 1382 انجام شده است. و جامعه پژوهش را سرپرستان واحدهای مختلف بیمارستان مذکور تشکیل داده اند. در این مطالعه به علت کوچک بودن جامعه پژوهش نمونه گیری انجام نشده است. به منظور جمع آوری داده ها پرسشنامه ای جهت ارزیابی تعهد رهبری، ساختار مدیریت کیفیت، توجه به مشتری ، مشارکت کارکنانارتباطات سازمانی، توسعه منابع انسانی، فرهنگ سازی و توجه به کار تیمی با 75 سوال طراحی گردی ...

هدف: از آنجائیکه ارزیابی سلامت جنین از مباحث پراهمیت در مامائی است و شناخت روشی که دقت بیشتری در این رابطه داشته باشد مورد توجه است این تحقیق به منظور مقایسه نتایج آزمون تحریک ارتعاش صوتی و آزمون بدون استرس در ارزیابی سلامت جنین در خانمهای باردار مراجعه کننده به مرکز آموزش درمانی معتضدی کرمانشاه در سال 1382 انجام شد. نتیجه گیری: این بررسی نشان داد که آزمون ‏‎V.A.S‎‏ از قدرت بیشتری در تشخیص سلامت و عدم سلامت جنین برخوردار است توصیه می گردد با توجه به صرف هزینه و وقت کمتر برای ...
 
چکیده ندارد.
 
با توجه به اینکه آمارهای جهانی نشان می دهند در اکثر کشورها شیوع سزارین در حال افزایش است بر آن شدن تا شیوع سزارین و عوامل موثر بر آن را در بیمارستان فاطمیه شاهرود بشناسم . نوع مطالعه، توصیفی تحلیلی می باشد و با سرشماری از مادرانیکه در بیمارستان مورد نظر زایمان کرده اند انجام شده است و اطلاعات لازم از پرونده های بیماران استخراج شده است . تعداد سزارین در فاصله فروردین تا اسفند 1382 در بیمارستان فاطمیه شاهرود 1160 مورد در برابر 1150 زایمان طبیعی است یا به عبارتی شیوع 2/50% دارد ...
نمایه ها:
1382 | 

این پژوهش مطالعه تجربی ‏‎(quasi experimental) ‎‏ است که به منظور تعیین تاثیر آموزش بهداشت بر دانش و عملکرد آرایشگران مرد شهر کرمان در رابطه با پیشگیری از بیماریهای ایدز و هپاتیت ‏‎B‎‏ در سال 1382 انجام شده است . ابزار گرد آوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه پژوهشگر بوده است که در سه بخش ( خصوصیات دموگرافیک ، دانش و عملکرد ) تنظیم شده است . پرسشنامه پس از تعیین روایی و پایایی مورد استفاده قرار گرفت . برای تجزیه و تحلیل و نمایش داده ها از جداول توزیع فراوانی ، درصد و آزمون ‏‎t‎ ...
نمایه ها:
دانش | 
کرمان | 
ایدز | 
1382 | 
مرد | 

شستن دست ها ، به ویژه اسکراب جراحی قبل از اعمال جراحی و پروسیجرهای تهاجمی به کا رمی رود و یکی از مهمترین راههای پیشگیری از عفونت زخم جراحی می باشد ، از طرف دیگر اسکراب طویل المدت و مکرر دست ها سبب مشکلات پوستی ، کلونیزاسیون باکتری ها و تغییر فلور میکروبی پوست دست کارکنان می شود که از این طریق بر میزان این عفونت افزوده می شود . این پژوهش نیمه تجربی با هدف کلی (( تعیین مقایسه ای طول مدت زمان اسکراب دست ها بر رشد میکروارگانیسم ها در بیمارستان منتخب شهر خرم آباد سال 1382 )) انجا ...