عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 528

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مقدمه: در این تحقیق شاخصهای آزمایشگاهی تومور در سرطان پستان و ارتباط آن با سایر عوامل موثر بر پیش‌آگهی در بیماران مراجعه‌کننده به مراکز سیدالشهدا در سال 1379 بررسی شده است . مواد و روشها: مطالعه مقطعی با روش نمونه‌گیری آسان روی 105 بیمار مبتلا به سرطان پستان انجام شد. علاوه بر اطلاعات مورد نیاز، انجام آزمایشهای Cathepsin-D, P53, PR, ER و اندکس پرولیفراسیون DNA بر نمونه بافتی بیماران درخواست و سپس نتایج و ارتباط آنها با سایر فاکتروها بررسی گردید. داده‌ها با روش مشاهده و ابزار ...

در این تحقیق شاخصهای آزیشگاهی تومور در سرطان پستان و ارتباط آن با سایر عوامل موثر بر پیش آگهی در بیماران مراجعه کننده به مراکز سیدالشهدا در سال 1379 بررسی شده است. مطالعه مقطعی با روش نمونه گیری آسان روی 105 بیمار مبتلا سرطان پستان انجام شد. علاوه بر اطلاعات مورد نیاز، انجام آزمایشهای ‏‎Cathepsin-D,P53,PR,ER‎‏ و اندکس پرولیفراسیون ‏‎DNA‎‏ بر نمونه بافتی بیماران درخواست و سپس نتایج و ارتباط آنها با سایر فاکتورها بررسی گردید. داده ها با روش مشاهده و ابزار چک لیست گردآوری و تجزی ...

هدف از این مطالعه مقطعی که بر روی مبتلایان کانسر پیشرفته پستان ر بیمارستان امام خمینی در سال 1379 انجام شد تعیین فراوانی تاخیر مراجعه و عوامل مرتبط با آن در این بیماران بودار بیماران 200 خانم مبتلا به کانسر پیشرفته پستان بصورت متوالی در صورت رضایت وارد مطالعه شدند وسیله جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود که از طریق مصاحبه تکمیل شد در این مطالعه در مراجعین با تاخیر ، عدم آگاهی از لزوم مراجعه ، ترس ، سهل انگاری ، عدم دسترسی به پزشک و فقر مالی از علل عمده تاخیر در مراحعه بدست آمده اس ...

اثر سروصدای ناشی از دریل جراحی روی گوش مقابل اثر مخرب اصوات با شدت زیاد است که در این مطالعه ارزیابی کاهش شنوایی در گوش عمل نشده توسط دستگاه ادیومتر و دستگاه ‏‎OAE‎‏ در بیمارانی است که تحت عمل ماستوئیدکتومی قرار گرفته اند می باشد. طی این مطالعه توصیفی تحلیلی ، 49 بیمار که در سال 1379 در این دو بیمارستان تحت عمل ماستوئیدکتومی قرار گرفته بودند از نظر آسیب صوتی حاصل از دریل جراحی روی گوش مقابل ارزیابی شدند. وضعیت شنوایی قبل از عمل بیماران با انجام آزمایشات ‏‎DPOAE و PTA‎‏ و وضع ...

از آنجائیکه بیماری سل ریوی با وجود قدمت 3000 ساله ای که از شناسایی آن می گذرد وهنوز هم جز معضلات بزرگ جامع بشری است و با بروز ایدز تراژدی این بیماری غم انگیزتر شده است. لذا ما نیز بر آن شدیم، تا بررسی دقیق و جامعی پیرامون فراوانی علایم بالینی و یافته های پرتونگاری بیماری سل ریوی در شهرستان زاهدان انجام دهیم. پژوهش حاضر به روش توصیفی گذشته نگر بر روی پرونده 141 بیمار که با تشخیص سل ریوی که در بیمارستان بوعلی شهرستان زاهدان در سال 1379 بستری شده اند، انجام شده است. در این مطالع ...
نمایه ها:
سل | 
1379 | 

پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی است که جهت ((بررسی تاثیر گروه درمانی بر میزان افسردگی سالمندان ساکن در سرای کهریزک تهران در سال 1379)) انجام شده است بدین منظور تعداد 33 نفر از سالمندان کهریزک که دارای خصوصیات نمونه پژوهش بودند به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و تست افسردگی مخصوص سالمندان بود که مورد استفاده قرار گرفت. برنامه گروه درمانی در زمینه کاهش ((اضطراب)) کاهش ((نشانه های افسردگی)) افزایش ( ...
نمایه ها:
تهران | 
1379 | 

این تحقیق به منظور بررسی بیماران به اریترودرمی و همچنین مروری بر بیماران بخش پوست بیمارستان شماره 1 دانشگاه علوم پزشکی کرمان از سال 1379-1370 صورت گرفت. روش تحصی صبصورت گذشته نگر و توصیفی بوده است. پس از حذف موارد تکراری 1313 بیمار پوستی و 149 مورد اریترودرمی وجود داشت. اطلاعات از طریق پرونده های بیماران استخراج و بصورت جدول مشخص شده است. بیشترین انسیدانس علت اریترودرمی در بیماریهای بخش پوست مربوط به پسوزیازیس، اگزما و درماتیت، حساسیت های دارویی و بدخیمی ها و بطور کلی بیماریه ...

یکی از تظاهرات شایع بالینی مراجعه کنندگان به درمانگاههای زنان، خونریزی غیر طبیعی می باشد. این مساله باعث نگرانیهای بی شماری در سطح خانواده و زندگی زناشویی و به تبع آن گسترش آن به سطوح مختلف جامعه شده است. بررسی خونریزیهای غیر طبیعی که هیچ علت مشخصی برای آن پیدا نشده است(DUB) از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که اغلب آنها به درمانهای دارویی پاسخ کامل می دهند و با صرف هزینه های کم می توان موجب بازگشت این انسانها به سطح جامعه شد. هدف از اجرای این پژوهش تعیین فراوانی نسبی نماهای هی ...

هدف اصلی این پژوهش بررسی وضعیت تولید اطلاعات علمی اعضای هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس در طول سالهای 1370 لغایت 1379 می باشد. جامعه مورد پژوهش شامل 75 نفر از اعضای هیات علمی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که از لحاظ مدرک تحصیلی 6/66 درصد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی داخلی، 4/21 درصد خارجی، 24 درصد کارشناسی ارشد داخلی، 68 درصد کارشناسی ارشد خارجی و 4 درصد دکتری داخلی و 6/90 درصد دکتری خارجی می باشند. در مرتبه علمی 7/2 در ...