عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 576

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف این مطالعه تعیین میزان شاخصها و نشانگرهای بهره‌برداری از تخت‌های بیمارستانی در سطوح پنجگانه خدمات بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بوده است . در یک مطالعه توصیفی، بیماران پذیرش شده در بیمارستانهای مورد نظر بررسی شد. اطلاعات مورد نیاز با مراجعه به مراکز درمانی وابسته در سطح استان جمع و سپس برگردان اطلاعات خام به کاربردی برای هر از سطوح خدمات بصورت ماهیانه فصلی و سالیانه انجام شد. بطور کلی بهره‌برداری از تختهای بیمارستانی در سطوح پنجگانه خدمات بستری و تخصصی ...

در یک مطالعه توصیفی بر روی 419 نفر بیمار مسلول ثبت شده در سال 1377 در استان فارس و مقایسه با آمار سالهای قبل مشاهده شده که میزان بروز سل در استان فارس در این سال 11/1 نفر در یکصدهزار نفر جمعیت بوده است که این میزان برای سل ریوی اسمیر مثبت در حدود 4/2 محاسبه گردید. در مقایسه با سالهای قبل این شاخصها، در کل استان به ترتیب به میزان 2/4 و 1/2 افزایش نشان می‌دهد. که بیانگر موفقیت اجرای برنامههای بیماریابی است . ولی این میزان با تعداد مورد انتظار بسیار فاصله دارد. همچنین نسبت بیمار ...

نظر به وجود گزارشاتی مبنی بر آلودگی اشتغال با منگنز و با توجه به عوارض شناخته شده آلودگی به منگنز و این نگرانی که آیا در معادن منگنز نیز این آلودگی وجود دارد یا خیر ؟ این تحقیق به منظور تعیین میزان منگنز خون تام و منگنز مو ، علائم و عوارض عصبی آن در شاغلین شرکت معادن منگنز ایران در سال 1377 انجام شد . ...

این تحقیق با هدف تعیین شیوع حوادث و علل ایجاد کننده آن در کودکان کمتر از 6 سال تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1377 انجام گرفت مطالعه به روش توصیفی بر روی 720 کودک به روش نمونه گیری تصادفی ساده از روی پرونده های فعال موجود در شبکه بهداشتی انتخاب شده بودند انجام شد . ...
نمایه ها:
حادثه | 
کودک | 
ضربه | 
1377 | 

با توجه به خطرناک بودن فاضلابهای بیمارستانی و عدم توجه به دفع صحیح اینگونه فاضلابها درشهرتهران و کل ایران به نظر می رسد که بررسی چگونگی دفع فاضلابهای بیمارستانی از اهمیت شایانی برخوردار است. لذا در این تحقیق سعی شده است تا به بررسی کیفیت پساب خروجی فاضلابهای بیمارستان های زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1377 پرداخته شود و راه حلی اساسی در قبال آن مطرح گردد. ...

دانشگاهها منشا تحولات جامعه در عرصه های مختلف بوده و دانشجویان بعنوان ارکان اصلی دانشگاه در آینده پیکره اصلی سازمان ها و ارگان های مختلف جامعه را تشکیل می دهند. لذا نگرش دانشجویان در خصوص عوامل مرتبط با تحصیل بر حسب (جنس، شغل، سن، وضعیت تاهل، رشته تحصیلی) در دانشگاه که خود عامل موثری در ایجاد انگیزشی ایشان می باشد باید مورد بررسی قرار گیرد که این مطالعه با هدف تعیین نگرش دانشجویان علوم پزشکی نسبت به عوامل مرتبط با تحصیل در دانشگاه در سال تحصیلی 1377 صورت گرفت. در این مطالعه ت ...

بررسی تاثیر توان بخشی روانی (دوسا-هو) بر میزان افسردگی در سالمندان سال 1377 این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی است که به منظور بررسی تاثیر توان بخشی روانی بر میزان افسردگی سالمندان ساکن در سرای سالمندان مرکز کهریزک تهران در سال 1377 انجام شده است. نمونه پژوهش (30 نفر) سالمندان افسرده بودند که از بین (50) سالمند مبتنی بر هدف انتخاب شدند، در بدون پژوهش کلیه واحدهای پژوهش توسط پژوهشگر با همکاری روانشناس بالینی (استاد راهنما) با معیار سنجش افسردگی بک مورد سنجش افسردگی قرار گرفتند. سپ ...

در این تحقیق شیوع بیماری ‏‎orf‎‏ در بیماران مراجعه کننده به درمانگاههای تخصصی پوست بیمارستان رازی در 9 ماهه اول 1377 بررسی می شود . این تحقیق به صورت گذشته نگر و توصیفی انجام شده است . هدف انجام این بررسی، بدست آوردن اطلاعات و یافته های مهم در مورد بیماران ‏‎orf‎‏ در ایران بوده است تا بتوان با بهتر شناختن این بیماری و تشخیص صحیح آن از درمانهای بی مورد و نادرست در مورد این بیماری جلوگیری کرد . دراین تحقیق با بررسی پرونده 31917 بیمار که در 9 ماهه اول سال 1377 به درمانگاههای تخص ...

تعیین منحنی مقادیر طبیعی قد در دانش‌آموزان 6-14 ساله دختر و پسر در مدارس شهر کرمانشاه در سال 1377. با توجه به اینکه منحنی استاندارد قد بر حسب سن و جنس ممکن است در جوامع مختلف به دلیل تنوع شرایط اقلیمی و نژادی متفاوت باشد، تصمیم گرفته شد که منحنی مقادیر طبیعی قد در دانش‌آموزان 6-14 ساله شهر کرمانشاه تعیین شود. بدین منظور 4285 دانش‌آموز مورد سنجش قد قرار گرفتند. جهت اندازه‌گیری قد از یک متر نوار غیرالاستیک استفاده شد. ...
نمایه ها:
قد | 
دختر | 
پسر | 
مدرسه | 
1377 |