عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این طرح طی سالهای 1376-78 دربرگیرنده پنج بخش ، به ترتیب کتابها و گزارشها، پایان‌نامه‌ها، مقالات ، سخنرانیها و مصاحبه‌ها و میزگردها می‌باشد. و در انتها برای سهولت بازیابی فهرست‌هایی اضافه گردیده است که شامل: -1 فهرست پدیدآورندگان کتابها و گزارشها، -2 فهرست موضوعی، -3 فهرست نشریات ادواری می‌باشد. ...
     
در کل 71 بیمار 29 نفر (41 درصد) مرد و 42 نفر (59درصد) زن بودند. 67 نفر (94 درصد) از بیماران در شرح حال به زردی اشاره کردند. 20 نفر از بیماران کاهش وزن قابل توجه داشته که با توجه به یافته‌های حین عمل در 14 مورد توده تومورال دیده شد.در این بررسی 14 بیمار سابقه عمل جراحی قبلی داشته‌اند که در 11 مورد، عمل جراحی مرتبط با ناحیه عمل (بصورت 10 مورد کله سیستکتومی و 1 مورد گاسترکتومی بدلیل کانسر معده) بوده است . 20 نفر از بیماران دارای بیلی روبین بیش از 15mg/dI بودند.(13 مرد و 7 زن) ...
نمایه ها:
زردی | 
1376-1378 | 
درمان | 
تهران | 
بیمار |