عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 500

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از انجام این تحقیق بررسی پلاک ایندکس در ورزشکاران مرد تیمهای ملی بزرگسال در سال 1376 بوده است که رد 17 رشته مختلف ورزشی خود را برای بازیهای غرب آسیا و جهانی آماده می‌کرده‌اند و این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است . تعداد نمونه‌ها شامل 182 ورزشکار ملی مرد بزرگسال در محدوده سنی 16-45 سال بوده‌اند و از تاریخ مهرماه 1376 تا دی ماه 1376 با مراجعه به اردوهای تیمهای ملی، ورزشکاران حاضر مورد بررسی قرار گرفتند. متغیرهای مورد بررسی شامل ئضعیت پلاک دندانی، سن، میزان تحصیلات ...

در این تحقیق به منظور بررسی محتوای آگهیهای تجارتی ویژه کودکان، از روش تحلیل محتوای استفاده شده است . سوالهای تحقیقی مبنی بر اینکه محتوای آگهیهای تجارتی ویژه کودکان از نظر موضوع، سبک ارائه، هدف و ... چگونه‌اند، مطرح شدند و به منظور بررسی این سطرها آگهیهای تجاری پخش شده از شبکه سراسری سیما در روزهای جمعه طی شش ماهه اول سال 1376 طبق نمونه‌گیری احتمالی منظم، انتخاب و بررسی شدند. روش‌های آماری به کار گرفته شده عبارت بودند از: روشهای آمار توصیفی (درصدگیری و جدول توزیع فراوانی)، مجذ ...

این مجموعه تقویم تطبیقی نیمه دوم سال 1376 به همراه روزشمار وقایع - به تفکیک هجری شمسی، هجری قمری و میلادی - است که شامل مناسبتهای فرهنگی مذهبی، سیاسی و رخدادهای جنگ تحمیلی می‌باشد، هر چند جامع به ابعاد ملی و بین‌المللی توجه دارد. ...

طرح تحلیل وضعیت فرهنگ عمومی استان همدان در سال 1376 بسیار انتزاعی می‌نماید و توصیف آن نیز به واسطه همین ویژگی سهل و ممتنع به نظر می‌رسد. این گزارش شامل محورهای ذیل است -توصیف ویژگیهای اجتماعی - اقتصادی استان -توصیف برخی از ارزشها و هنجارهای فرهنگی - اجتماعی استان -توصیف ابعاد مختلف فرهنگ دینی استان. ...

این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی است که به منظور شیوع باکتریوری بدون علامت در دوران بارداری در مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی شهر همدان در سال 1376 صورت گرفته است . هدف از آن تعیین شیوع باکتریوری بدون علامت در دوران بارداری و ارائه پیشنهاداتی مبتنی بر یافته‌های پژوهش می‌باشد. واحدهای مورد پژوهش خانمهای باردار مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر همدان بوده و انتخاب افراد در مقطع زمانی خاص براساس نمونه‌گیری سهمیه‌ای بوده است . تعداد نمونه دراین پژوهش 384 نمونه بود و جمع‌آ ...

با توجه به اهمیت انگل روده ای در بهداشت فردی و اجتماعی و نقش عرضه کنندگان مواد غذایی در انتشار آنها و نیز با توجه به شیوع متفاوت آلودگی در مناطق مختلف کشور و عدم آگاهی از میزان آلودگی در شهرستان سنندج، مطالعه حاضر در سال 1376 در این شهرستان انجام پذیرفت. 252 مرد و 8 زن مورد مطالعه قرارگرفتند. میانگین سنی شرکت کنندگان 79/15+-17/40 سال بود و آلودگی در 8/33% افراد مورد مطالعه گزارش گردید. شایعترین انگلهای آلوده کننده عبارت بودند از : آسکاریس (5/23% )، ژیاردیا (8/5% )، آنتاموبا ه ...

B.P.H یک هیپرپلازی خوش‌خیم پروستات می‌باشد و در سنین بالاتر از 40 سال ایجاد می‌شود. با وجودیکه یک بیماری خوش‌خیم است ولی به علت انسدادی که ایجاد می‌کند بیمار دچار عوارض معاقب آن می‌گردد. از عمده عوارضی که به دنبال B.P.H اتفاق می‌افتد، عفونت ، سنگ ، نارسایی کلیه دیورتیکل مثانه، بی‌اختیاری ادراری و مشکل روحی می‌باشد. هدف ما بررسی سن و کمپلیماسیونهای متعاقب B.P.H در بیماران بستری شده در بیمارستان چهارمین شهید محراب در سال 1376 می‌باشد. در این تعداد 86 نفر تحت عمل T.U.R.P و 94 نف ...

پژوهش حاضر به مقایسه کارآیی بیمارستانهای آموزشی و عمومی سه دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی در سال 1376 پرداخته است بیمارستانهای مورد مطالعه شامل 17 بیمارستان عمومی، آموزشی بوده که همگی در تهران مستقر می‌باشند. به منظور و مقایسه کارآیی از مهمترین شاخصهای کارآیی یعنی سه شاخص درصد اشتغال تخت ، میزان گردش تخت ، و متوسط روزهای بستری استفاده شده است . که اطلاعات لازم در این زمینه توسط پرسشنامه، از بیمارستانهای تحت بررسی جمع‌آوری شده و نتایج در جداول مربوطه ثبت و تحلیل ...

به منظور تعیین عوامل موثر بر طرح شکایات بیماران از پزشکان در سازمان نظام پزشکی مرکزی جمهوری اسلامی ایران کلیه پرونده هایی که در سال 1376 رأی نهایی آنها صادر شده بود مورد بررسی قرار گرفت. 7/65% بیماران شاکی مونث و 3/34% آنها مذکر بودند. رشته تخصصی پزشک در طرح شکایت بود. بیشترین شکایات از دندانپزشکان 4/22% و سپس متخصصین زنان و زایمان 2/11%‌ بود. به طور کلی شکایات ناشی ازتخلفات پزشکی در همه کشورها وجود دارد و گاهی منجر به تغییر شغل پزشک میشود. ...