عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 69

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

حیوانات اهلی به عنوان یکی از منابع ثابت عفونتهای درماتوفیتوزی در افرادی که با آنها در تماس هستند در نظر گرفته می‌شوند. برای بررسی همه‌گیری شناسی عفونتهای قارچی پوستی با منشا درماتوفیتهای حیواندوست ، مطالعه‌ای به مدت یکسال (تیرماه 1375 تا خردادماه 1376) بر روی 2457 فرد مشکوک به عفونت قارچی جلدی مراجعه‌کننده به بخش قارچ‌شناسی انستیتو پاستور ایران صورت گرفت . کلیهء آزمایشها بر روی نمونه‌های پوست ، مو و ناخن به دو روش آزمایش مستقیم میکروسکوپی و کشت نمونه‌ها مطابق دستورالعمل کتب م ...

بررسی آمار مورتالیته بخش سوختگی بیمارستان امام خمینی کرمانشاه در 6 ماهه اول سال 1376 و مقایسهء آن با 6 ماهه اول سال 1375. بخش سوختگی بیمارستان امام خمینی کرمانشاه بعنوان بزرگترین مرکز سوختگی غرب کشور در 6 ماههء اول سال 1375 پذیرای 2943 نفر و در 6 ماهه اول سال 1376 پذیرای 2442 نفر بیماران سوختگی بوده است . در 6 ماههء اول سال 1375: از میان مراجعه‌کنندگان 505 نفر از بیماران بستری گردیده و بقیه سرپایی تحت درمان قرار گرفته‌اند. متوسط سن 18/33 سال بوده است . متوسط کلی درصد سوختگی ب ...

این تحقیق که بر روی بیماران مبتلا به سل ریوی درمانگاه مبارزه با سل اراک از آذر 1375 تا آذر 1376 انجام گردید یک مطالعه توصیفی بوده و از آذر 1375 کار شروع گردید. کلا 750 مراجعه کننده در این مدت وجود داشت که پس از مطالعات پاراکلینیکی تعداد 96 مورد سل از میان آنها تشخیص داده شد. مطالعه بر روی این 86 پرونده نشان داد که 30 نفر از آنها مبتلا به سل خارج ریوی هستند و 56 نفر هم مبتلا به سل ریوی می‌باشند بنابراین مطالعه بر روی این 56 مورد سل ریوی انجام گرفت و نتایج زیر به دست آمد: از نظ ...

علی‌رغم پیشرفت‌های روزافزون بشر در خصوص کنترل بیماری‌ها، هنوز هم بیماری‌های انگلی از معضلات اصلی بهداشت به شمار می‌آید. از جمله بیماریهای انگلی که پشه خاکی‌های زیر خانواده فلبوتومینه ناقل آن می‌باشند لیشمانیوزهاست. خبرگان سازمان بهداشت جهانی به لحاظ اهمیتی که از نظر بهداشتی برای این بیماری قائل هستند آن را در ردیف 6 بیماری مهم مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری معرفی نموده‌اند. لیمشانیوز جلدی یکی از مهمترین و شایعترین بیماریهای بومی ایران است که دارای کانون‌های متعددی در کشور می‌با ...

از تعداد کل 169 مورد مشکوک به کچلی سر که طی سالهای 1375 لغایت 1376 به آزمایشگاه قارچ‌شناسی دانشکده پزشکی قزوین ارجاع داده شده بودند، 72 مورد کچلی سر گزارش شد. 55 مورد (76% اکتوتریکس)، 12 مورد (6/16%) اندوتریکس و 5 مورد (9/6%) فاووس گزارش شد. شایعترین عامل کچلی سر در منطقه قزوین طی این مطالعه تریکوفیتون و روکوزوم گزارش گردید (8/45% = 33 مورد) و بدنبال آن علل کمتر شایع دیگر از قبیل میکروسپوروم کانیس (25%=18 مورد)، ترایکوفیتون ویولاسئوم (16%= 12 مورد)، ترایکوفیتون شون لائینی (9/ ...

در یک مطالعه مورد شاهدی، که در اواخر سال 1375 و اوایل سال 1376 به مدت شش ماه در 8 زایشگاه و بیمارستان مختلف شهر تهران بر روی 5893 مادر و نوزاد برای تعیین نسبت کم وزنی موقع تولد و (کمتر از 2500 گرم) و تعیین اثرات رفتار باروری بر بروز کم وزنی صورت گرفت نتایج زیر بدست آمد: نسبت کم وزنی 4/4 درصد بود جنسیت در بروز کم وزنی تاثیری نداشت ‏‎(P=0/9)‎‏، نسبت جنسی 106، میانگین سن فعلی مادران در گروههای مورد و شاهد متفاوت بود و سن مادران با بروز کم وزنی ارتباط داشت ‏‎(P=%3)‎‏ سابقه زایمان ...

هدف اصلی از این تحقیق، بررسی میزان آگاهی دستیاران مورد نظر از شیوه استاندارد نگارش پایان‌نامه - موجود در کتب معتبر - می‌باشد تا به پیشنهاداتی مفید و کاربردی جهت ارتقاء کیفیت نگارش پایان‌نامه‌ها دست یابیم. در این تحقیق با مطالعه پایان‌نامه‌های دستیاری اطفال ارایه شده در سال 1375 و 7 ماه اول سال 1376 موجود در آرشیو کتابخانه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - و پروپوزالهای موجود در پرونده هر دستیار که در بایگانی اداره تخصصی ساختمان آموزش دانشگاه علوم پزشکی تهران موجود بود، ...

هدف از بررسی تعیین درصد آسیبهای همراه با آسیب شکمی، مراجعه کننده به بیمارستان شهید باهنر کرمان بود. 385 بیمار با ترومای شکمی از مهر ماه 1375 تا پایان اسفند 1376 مراجعه نمودند. پرسشنامه هایی با بیش از 35 متغییر جهت جمع‌آوری اطلاعات تهیه شد. اطلاعات بر حسب مصاحبه با بیماران، همراهان، کادر درمانی بیمارستان، محتویات پرونده ها، معاینه و نظر متخصص رشته های مختلف جراحی جمع‌‌آوری گردید. در این بررسی 331 بیمار (86%)مرد، 54 بیمار (14%) زن یودند. متوسط سن بیماران 35/28 سال و انحراف معی ...

موضوع تحقیق: بررسی انواع و علل آسیبهای ورزشی در دانشجویان دختر سال آخر رشته تربیت بدنی دانشگاههای تهران در سال 1374-1375 می‌باشد. هدف از اجرای این تحقیق، بررسی تعداد و انواع صدمات رایج در اندام‌ها و اعضاء بدن در دانشجویان دختر سال آخر تربیت بدنی دانشگاه‌های تهران می‌باشد. جامعه آماری تحقیق شامل دانشجویان سال آخر رشته تربیت بدنی دانشگاههای تهران، دانشگاه تربیت معلم تهران و دانشگاه آزاد اسلامی تهران می‌باشد. ز بین آنها، دانشجویان دختری که در سال تحصیلی 1374-1375 مشغول تحصیل بود ...