عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 630

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نتایج نشان می‌دهد که 5 درصد شنونده و 73 درصد بیننده برنامه‌های صدا و سیما در نوروز 1375 بوده‌اند. متوسط زمان گوش کردن به برنامه‌های رادیو در هر شبانه‌روز از ایام نوروز، کمتر از یک ساعت (40 درصد) یک تا دو ساعت (33 درصد)، 2 تا 3 ساعت (7 درصد)، 3 تا 4 ساعت (17 درصد) و 4 تا 5 ساعت (3 درصد) بوده و این متوسط زمانی برای تماشای تلویزیون کمتر از 1 ساعت (7 درصد)، 1 تا 2 ساعت (21 درصد)، 2 تا 3 ساعت (26 درصد)، 3 تا 4 ساعت (21 درصد) 4 تا 5 ساعت (12 درصد) و بیشتر از 5 ساعت (1 ...

-1 برنامه‌های در شهرهای مورد پژوهش در طول سال 1375 در کل 16 تا 1374 درصد شنونده دانسته است . عمده‌ترین دلیل گوش‌نکردن برنامه‌های محلی نداشتن وقت در برنامه‌ها بوده است . -2 پرشنونده‌ترین برنامه‌های محلی و رشته‌های مورد پژوهش 5 تا 62 درصد شنونده داشته است . -3 عمده‌ترین دلایل انتخاب برنامه‌های پرشنونده شاد، تنوع و سرگرم‌کننده بودن "طرح مسایل و مشکلات محلی‌ها، "محلی بودن" "آموزنده بودن" عنوان شده است -4 عمده‌ترین پیشنهادهای شنوندگان نسبت به برنامه‌های محلی در طول سال 1375 ...

این مطالعه یک پژوهش نیمه‌تجربی است که با عنوان "بررسی مقایسه‌ای تاثیر دو روش آموزش بر نحوه شیردهی مادران مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی اصفهان"انجام گردیده است . اطلاعات کسب شده از نمونه‌های پژوهش مشتمل بر 120 مادر شکم اول که به بیمارستان شهید بهشتی اصفهان جهت زایمان از تاریخ 1375/5/15 لغایت 1375/7/25 مراجعه کرده و تحت عمل سزارین یا زایمان واژینال طبیعی وضع حمل و به یکی از دو روش انفرادی یا فیلم آموزش دریافت نموده‌اند جمع‌آوری گردیده است . ابزار گردآوری داده‌ها برگه مشا ...

پژوهش حاضر یک مطالعه تحلیلی (کوهورت تاریخی) بوده و تحت عنوان "بررسی برخی عوامل موثر با هم‌جنسی متولدین در زنان 15-49 ساله شهری استان اصفهان در سال 1375" به انجام رسیده است . هدف آن تعیین ارتباط عواملی همچون فواصل تولدها، سن ازدواج والدین، تعداد زایمانها، وضعیت شیردهی و وضعیت حیات متولدین، روش جلوگیری از بارداری، مدت جلوگیری از بارداری، رژیم غذایی مادر، روشهای به کار گرفته شده در تعیین جنس ، ترکیب جنسی متولدین قبلی، سن، تحصیلات و شغل والدین با هم جنسی متولدین بوده است . نمونه‌ ...
نمایه ها:
تولد | 
نوزاد | 
تغذیه | 
مادر | 
1375 | 

در اجرای بند ب تبصره 16 قانون بودجه سال 1375 کل کشور مبلغ 20 میلیارد ریال برای اجرای پروژه‌های پیشنهادی زکات‌دهندگان با رعایت قانون و مفاد آئین‌نامه اجرائی بند ب تبصره 16 قانون بودجه کل کشور به استانها اختصاص یافت که پس از هماهنگی و تامین اعتبار پروژه‌های مصوب استانها با رعایت صد در صد اعتبار برای هر پروژه پیشنهادی از محل اعتبار بند ب تبصره 16 به استانهای ذیربط ابلاغ گردید. ...

هدف طرح بررسی علل و عوامل تعیین‌کننده مرگ و میر در تهران بزرگ براساس طبقه‌بندی هفده‌گانه علل مرگ و میر در سال 1375 است . جامعه آماری شامل کلیه فوت‌شدگان شهر تهران در سال 1374 است که آمار آن در دفاتر گورستانهای تهران آمده است . روش پژوهش اسنادی یا مشاهده غیرمستقیم است . در مطالعات جمعیتی اندازه‌گیری شاخص‌های حیاتی (موالید و باروری، مرگ و میر و مهاجرت ) از جمله طرحهای جاری جمعیت است و میزانهای حیاتی همواره باید براساس آخرین آمارها و نتایج در اختیار محققین و برنامه‌ ...

جامعه آماری تحقیق: کلیه بازیکنان فوتبال در رده سنی نوجوانان زیر 16 سال کشور که در مسابقات فوتبال باشگاههای کشور، عضو تیمهای باشگاهی یا تیمهای منتخب استان محل سکونت خود بوده‌اند. نمونه آماری تحقیق: بازیکنان انتخاب شده از سوی مربیان تیم ملی فوتبال نوجوانان کشور به تعداد 24 نفر که به صورت غیرتصادفی انتخاب شده‌اند. در ورزش فوتبال بدلیل پیچیدگی خاص این ورزش عوامل زیادی باعث موفقیت یا شکست تیمها در مسابقات مختلف می‌شود از جمله این عوامل ویژگیهای بدنی و فیزیولوژیکی بایکنان را می‌توا ...

پایان نامه فوق الذکر پیرامون ((تشدید مجازات)) نگارش یافته و در آن به بررسی تطبیقی تشدید مجازات در قوانین مجازات اسلامی (تعزیرات) سالهای 1362 و 1375 با تطبیق دقیق مواد هر دو قانون با یکدیگر و ذکر مواد منسوخه قانون تعزیرات 62 و یا مواد بدون مشابه در هر یک ا زدو قانون پرداخته شده است. برای اینکه پایان نامه موصوف بیانگر مسائل مربوط به موضوع به نحو جامعتری باشد به دو بخش کلی تقسیم گردیده است. بخش اول به بیان کلیات موضوع اختصاص یافته و در آن از مفاهیم کلی از قبیل تعریف مجازات و ویژ ...
نمایه ها:
1362 | 
1375 | 
ایران | 

با توجه به اینکه در سراسر جهان مرگ و میر دوره شیرخواری رو به کاهش است اما بخشی از آن که مربوط به دوره نوزادی است بسیار کندتر کاهش می‌یابد و میزان مرگ دوره نوزادی (NMR) از شاخصهای مهم بهداشتی یک جامعه و از عنوانهای تحقیقاتی پیشنهادی توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می‌باشد. لذا ما بر آن شدیم تا در مطالعه‌ای شیوع مرگ و میر دوره نوزادی در شهر یزد و یکسری عوامل مرتبط با آن را بررسی نمائیم. این مطالعه بر روش توصیفی و Cross sectional بر روی کلیه نوزادان متولد شده در زایشگاههای ...
نمایه ها:
وزن | 
1375 | 
نوزاد | 
یزد |