عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 21

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش با روش تحلیل استنادی، ماخذ پایان نامه های فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی در دو گرایش برنامه ریزی و مدیریت آموزشی رامورد مطالعه قرار داده است. به عبارت دقیق تر الگوی رفتار علمی دانشجویان و گرایش مزبور در دوره کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان در سال های 1374-1376 در چگونگی استفاده از منابع علمی بررسی شده است. در 38 پایان نامه 2242 استناد وجود دارد. بالاترین میزان استناد یعنی 69/75 درصد به کتابها اختصاص دارد و 38/82 درصد از استناد ها ...

تعداد کل اطفال بستری شده بدلیل مسمومیت در طی سالهای 1374 لغایت 1376 در مرکز آموزشی درمانی شهید فهمیده 81 مورد بوده که مسمویت با اپیوم به میزان 26 مورد (32/1 درصد) بیشترین مقدار مسمومیت با داروهای تنفسی به میزان 1 مورد (1/2 درصد) کمترین مقدار بوده، 47 مورد (58 درصد) را پسران و 43 مورد (42 درصد) از مراجعه کنندگان را دختران تشکیل داده‌اند متوسط سن پسران (32 +- 25) ماه و متوسط سن دختران (29 +- 29) ماه بوده است ، تعداد روزهای بستری از 1 تا 5 روز بوده و 51 مورد (63 درصد) از مراجعین ...
نمایه ها:
کودک | 
1374-1376 | 

انفاکتوس میوکارد نکروز Gross میوکارد ناشی از قطع جریان خون به یک منطقه از قلب است . انفارکتوس میوکارد عامل یک سوم و در کشورهای صنعتی و پیشرفته 2 تا چهارم (در کشورهای نیمه صنعتی) مرگ هاست . شایع‌ترین علت انفارکتوس میوکارد ترومبوز عروق کرونر ناشی از آترواسکروز بود. (90 درصد) و در بیش از 75 درصد از یک مرگ دچار تنگی یا انسداد کامل هستند. تغییرات تغذیه‌ای اعتیادات مختلف با تغییرات شرایط طبیعی و ایجاد وابستگی‌های صنعتی در زمینه‌های مختلف نابسامانی‌های روحی روانی از یکسو و از سوی دی ...

مطالعه تجربی - توسعه‌ای انجام شده در غالب مقایسه یافته‌های حین عمل مبتلایان به خونریزی گوارشی فوقانی با گزارش آندوسکوپی آنها در خلال سالهای 1374-76 با اهداف پاسخگویی به دو سئوال انجام شد. -1 میزان مهارت همکاران آندوسکوپیست -2 مقایسه علل شایع خونریزی گوارشی در مراجعین به مراکز مورد مطالعه با علل شایع ذکر شده در منابع مرجع جراحی و داخلی هر دو نتیجه گویای معانی روشن و نتایج معنی‌داری است . در باب اول صحت گوارشی اندوسکوپی در خونریزی فوقانی 84/5 درصد است Failer شانزده درصدی از طرف ...
نمایه ها:
گوارش | 
1374-1376 | 

هدف از انجام این کار تحقیقاتی تحت عنوان: بررسی سرانجام حاملگی در خانم‌های نابارور مراجعه کننده به بخش نازائی بیمارستان میرزا کوچک خان طی سالهای 1374 الی 1376 بر حسب سن بیمار بعد از مشاهده قلب جنین با سونوگرافی با حدود سنی 15 تا 45 سال ارائه یک تصویر روشن از تاثیر افزایش سن مادر روی سرانجام حاملگی در یک جمعیت نابارور می باشد. در واقع ما با بررسی اثر سن روی عاقبت حاملگی در یک جمعیت با سابقه ناباروری: سقط، حاملگی خارج رحمی یا ‏‎EP‎‏، زایمان زودرس، زایمان ترم، آنومالی نوزاد، مرگ ...

پلورال افیوژن عبارتست از تجمع مایع در حفره پلور و تظاهر بالینی یک بیماری پلورال یا سیستمیک می‌باشد. افیوژن به دو دسته ترانسودا و اگزودا تقسیم می‌شود که‌هر یک دارای تشخیص‌های افتراقی متعددی می‌باشند. شایعترین علت پلورال افیوژن ترانسوداتیو، نارسایی احتقانی قلب می‌باشد. علل افیوژن اگزوداتیو شامل عفونت‌های ریوی، بدخیمی‌ها، آمبولی ریوی، بیماریهای کلاژن و سکولار و التهابات ساب دیافراگماتیک می‌باشد. توبرکولوز یکی از بیماریهایی است که پلور را درگیر کرده و موجب پلورال افیوژن اگزوداتیو ...
نمایه ها:
1374-1376 | 

نتایج حاصل از بررسیهای انجام شده روی سوابق موجود در کشتارگاه شهرستان سوسنگرد طی سالهای 1367-1374 نشان داد که علل عمدهء ضبط لاشه به ترتیب اهمیت عبارتند از: سپتی‌سمی، کاشکسی و زردی. آمار مربوط به سالهای 1367-1369 مربوط به گوسفند و بز همراه با یکدیگر می‌باشد. در طول سالهای 1367-1369 و 1370-1374 سپتی‌سمی به ترتیب با 37 درصد و 57 درصد عمده‌ترین عامل ضبط لاشه بوده، بعد از آن کاشکسی به ترتیب با 24 درصد و 25 درصد و سپس زردی به ترتیب با 19 درصد و 12 درصد موارد ضبطی را شامل می‌شود. مهم ...
نمایه ها:
1374-1376 | 
لاشه | 
حیوان |