عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 18

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این تحقیق که ازخرداد ماه 1373 به مدت یکسال صورت گرفت ، 1698 بیمار ( 1573 بیمار سرپائی و 125 بیمار بستری) مراجعه کننده به بخش اورژانس و درمانگاه فک و صورت بیمارستان طالقانی که دارای ساده ترین جراحت بافت نرم تا شدیدترین آسیب بافت سخت بودند، ضمن تشخیص ( در صورت لزوم با استفاده از رادیوگرافی یا ‏‎CT scan‎‏ دو بعدی یا سه بعدی ) با استفاده از فرمهای اطلاعاتی مورد بررسی قرار گرفتند . این بیماران از نظر اپیدمیولوژی، اتیولوژی، صدمات مغزی و چشمی همزمان و عوارض درمانهای انجام شده مور ...

این مطالعه با هدف تعیین شیوع و شدت بیماریهای آلرژیک در کودکان شهر تهران در اردیبهشت ماه سال 1374 اجراء گردید. روش تحقیق: جمعیت مورد مطالعه دانش آموزان کلاس اول ابتدایی از 35 مدرسه و دانش آموزان کلاس سوم راهنمایی از 17 مدرسه بودند که بطور تصادفی از بین مدارس شهر تهران انتخاب شدند . روش تحقیق توصیفی بود . ...
نمایه ها:
رینیت | 
اگزما | 
آسم | 
کودک | 
تهران | 
1374-1373 | 

نشان داده شده که یک نفر از هر 200 مورد عوارض جدی و یک نفر از هر 700 موارد مرگ ناشی از اندوسکوپی وجود داشته است (هاریسون 1998) و از طرفی مسائل دیگری نیز در انجام اندوسکوپی مطرح می باشند که از مهمترین آنها تحمیل هزینه زیاد به بیمار و خطر سرایت بیماریهای عفونی می باشد.هدف از انجام این مطالعه این بود که با توجه به نتیجه نهایی حاصل از گزارشات اندوسکوپی موجود در بخش اندوسکوپی بیمارستان امام خمینی (ره) کرمانشاه در معیارهای انجام اندوسکوپی بازنگری بعمل آورده و در جهت اصلاح روش انتخاب ...