عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 9

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بررسی یافته‌های رادیوگرافیک سل دستگاه ادراری در بیماران بستری در بیمارستانهای چهارمین شهید محراب و سینا (1373-1376) سل کلیه در اثر انتشار هماتوژن میکوباکتریوم، از یک کانون اولیه عفونت ، عمدتا در نتیجه سل ریوی، ایجاد می‌شود. در طی این مطالعه گذشته‌نگر - توصبفی، از بین 8471 بیمار بستری در بیمارستانهای چهارمین شهید محراب و سینا در طی سالهای 1373 لغایت 1376، سیزده مورد سل اثبات شده کلیه با گزارش مثبت AFB ادراری و یا گزارش مثبت پاتولوژی مشخص گردید و علائم رادیوگرافیک آنان مورد برر ...

هدف از بررسی حاضر که به روش مقطعی و از نوع توصیفی و تحلیلی می‌باشد، مقایسه وضع تغذیه کودکان 35-24 ماهه تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی شهید باقدرت جوپاری (حاشیه شهر کرمان) بین مقطع زمانی پیش با پس اجرای برنامه مداخله‌ای آموزش تغذیه و شناخت برخی عوامل موثر بر آن می‌باشد. در سال 1376 به منظور پی بردن به هثر دو سال آموزش تغذیه داده شده به مادران، تعداد 124 کودک 35-24 ماهه‌ای که بیش از یکسال در آن منطقه سکونت داشتند انتخاب و وضع تغذیه آنها با 60 کودک همین گروه سنی که بطور تصادفی در ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

سالها جراحی اورژانس تنها خونریزیهای شدید گوارشی بود که بتوان به طریقی غیر از جراحی این خونریزیها را کنترل کرد دیگر خطر و عوارض یک جراحی اورژانس به بیمار تحمیل نخواهد شد. به منظور بررسی اثرات اسکلروتراپی در درمان زخمهای خونریزی دهنده پپیتک یک مطالعه گذشته‌نگر با بررسی پرونده 78 بیمار بستری در بیمارستان شهدا تجریش با تشخیص خونریزی UGI، از سال 73-76 صورت گرفت . همه این افراد اندوسکوپی شدند ولی فقط در 27 نفر از آنها اسکلروتراپی صورت گرفته بود. این دو گروه از نظر اندسکهائی همچون ج ...

این مطالعه بر اساس 400 مورد جراحی انجام شده، طیف سنی بیماران بین1 تا 67 سال می‌باشد میانگین سن بیماران 12 سال می‌باشد و بیشترین فراوانی در گروه سنی 14-10 سال می‌باشد. اندیکاسیون‌های تونزیلکتومی را اغلب عفونتهای مکرر لوزه و هیپرتروفی آن تشکیل می‌دهد که بالغ بر 25/96% اندیکاسیون‌ها می‌باشد آبسه دور لوزه 5/1%، سندرم ‏‎Elage‎‏ 75/0% شک به بدخیمی 1% ‏‎Retention Cyst‎‏ 0/25% و تب روماتیسمی 25/0% اندیکاسیون‌های جراحی بوده‌اند. شایعترین عارضه این جراحی‌ها، خونریزی بعد از عمل می‌باشد ...

پستان در خانمها از ابتدای بلوغ تا مرگ همواره تحت تاثیر تغییرات فیزیکی سیک قاعدگی، بارداری، شیردهی و یائسگی قرار دارد. به همین دلیل اختلالات و تغییر فونکسیونهای مختلف در پستان اتفاق می‌افتد که همین امر باعث شده که بیماریهای پستان از شایعترین مسائل بالینی باشد. هدف اصلی در مورد تمام ضایعات پستان این است که در زودترین لحظه ممکن، به تغییرات بدخیمی آن پی برده شود. از روی معاینه بالینی دقیق و کامل پستان به ملاکهای مربوط به تدابیر درمانی مناسب دست می‌یابیم اما در بسیاری موارد برای ت ...
نمایه ها:
پستان | 
تومور | 
1373-1376 | 
 
مساله اصلی تحقیق حاضر در قالب سئوالات زیر آورده شده است : الف :چرا با تاخیر در گشایش اعتبار، موجبات افزایش قیمت احتمالی از سوی فروشنده را فراهم می‌سازیم؟ ب :چرا با عدم گشایش به موقع اعتبار، موجبات وقوع بحران موادغذایی اساسی و ضروری را فراهم می‌نمائیم و در نتیجه افزایش نرخ تورم را موجب می‌شویم؟ ج:چرا با عدم گشایش بموقع اعتبار و در نتیجه عدم تدارک و تجهیز به موقع صنایع کشور، بخش کشاورزی و نیرو و غیره در روند کلی حرکت اقتصاد جامعه خلل وارد می‌کنیم؟ د:چرا به دلیل عدم گشایش به موق ...