عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 15

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در فرایند توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دوره آموزش ابتدایی بعنوان آموزش پایه بشمار می‌رود و از اهمیت خاصی برخوردار است . بنابراین در تخصیص منابع می‌باید به آموزش ابتدایی بیش از سایر دوره‌های تحصیلی بهاء داده شود و اولویت خاصی برای آن درنظر قرار گیرد. اما در بسیاری از کشورها من‌جمله ایران، علی‌رغم سودآوری این دوره آموزشی سرمایه‌ای کافی به آن تخصیص نداده‌اند و تجربه نشان می‌دهد که به هنگام سیاستگذاریهای کلان و تعدیلهای اقتصادی و تنگناهای مالی آموزش ابتدایی آسیب فراوانی متحمل ...

در پژوهش حاضر سعی بر این است که وضعیت کتاب های کودکان، رسیده به کتابخانه ملی ایران، از سال 1372 تا 1374بررسی شود. هدف ار این پژوهش نشان دادن واقعیت های موجود درباره کتاب های داستانی کودکان از طریق کسب آگاهی های لازم از خود کتاب هاست تا بتواند پایه ای بریا پژوهش های دیگر باشد و زمینه های خالی نشر کتاب های داستانی کودکان نشان داده شود. روش تحقیق توصیفی است و برای گرد آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های پیمایشی و تحلیلی محتوی استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه کلیه کتاب های ...

در این پژوهش و بررسی که در شهرستان محلات انجام گردیده است هدف کلی تعیین میزان شیوع کم وزنی هنگام تولد و عوامل موثر بر کم وزنی در شهرستان محلات در سالهای 1374-1372 می‌باشد. اهداف ویژه این بررسی عبارتند از: تعیین ارتباط، طول مدت بارداری و کم وزنی هنگام تولد، شغل پدر و کم وزنی هنگام تولد، وزن مادر در شروع بارداری و کم وزنی هنگام تولد، اضافه وزن مادر در طول بارداری و کم وزنی هنگام تولد، سواد مادر و کم وزنی هنگام تولد، وضعیت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی خانواده و کم وزنی هنگام تولد، ...

در این مطالعه 2530 بیماری که طی دو سال از تاریخ مهرماه 1372 لغایت مهرماه 1374 در بخش گوش و حلق و بینی بیمارستان شماره 2 دانشکده علوم پزشکی کرمان (شفا) بستری شده بودند به طور گذشته نگر مورد مطالعه قرار گرفته اند. متغیرهای مورد بررسی در این مطالعه عبارتند از: سن - جنس- شغل - نوع بیماری و نحوه پذیرش اورژانس یا الکتیو. شایعترین علت بستری در بخش گوش و حلق و بینی کاندید شدن بیمار جهت اعمال جراحی لوزه‌ها یا آدنوئید بوده است که با 613 پذیرش 2/24% موارد را شامل می شود. اوتیت چرکی میا ...

حاملگی خارج از رحم هنوز هم بعنوان یک معضل مامایی و به عنوان دومین علت مرگ مادر ناشی از حاملگی است و پیشگیری و درمان آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است . حاملگی خارج از رحم عبارت است از جایگزینی بلاستوسیست در هر جایی غیر از آندومتر می‌باشد. خطر مرگ در حاملگی خارج از رحم 10 برابر بیشتر از زایمان واژینال و 50 برابر سقط جنین می‌باشد. هدف از این مطالعه بررسی شیوع حاملگی نابجا و مقایسه آن با آمارهای گزارش شده در کتب خارجی است . برای تعیین میزان شیوع حاملگی خارج از رحم در بین بیماران ...
نمایه ها:
1372-1374 | 
زن | 
 
بررسی بر روی پرونده‌های 121 نوزاد مبتلا به دیسترس تنفسی، بستری شده در طی دو سال (74-72) بعمل آمد. از کل موارد بیماری 42 مورد (7/34%) منجر به فوت و 79 مورد(3/65%) زنده گزارش شده است. بیشترین درصد مرگ و میر در نوزادان زیر 32 هفته با تعداد 20 مورد (5/16%) و کمترین درصد در نوزادان بالای 37 هفته با 4 مورد (3/3%) بود. در میان موارد فوت شده 27 مورد (2/64%) از جنس مذکر بود. از نظر نوع زایمان 56 مورد (2/46%) به طریقه سزارین و 65 مورد (7/53%) با زایمان طبیعی به دنیا آمده اند. 21 مورد ( ...

به منظور بررسی فونستیک کفشدوزکهای استان چهارمحال و بختیاری در طی سالهای 1372-74 نمونه‌برداریهایی از نقاط مختلف استان شامل شهرستانهای شهرکرد، فارسان، بروجن، لردگان، اردل و شهرها و روستاهای تابعه آنها و از روی بیش از 50 گونه گیاه زراعی، درختان میوه و غیر مثمر، درختان، درختچه‌ها و بوته‌های مرتعی و جنگلی و علفهای هرز حاشیه مزارع انجام گرفت . در این بررسی تعداد 34 گونه کفشدوزک متعلق به 4 زیر خانواده، منشعب از 7 قبیله و 17 جنس مورد شناسایی قرار گرفت که از این بین فقط دوگونه متعلق ب ...

برای تعیین اثرات دفعات آبیاری بر روند تغییرات روزانه و فصلی پتانسیل آب گیاه و خاک و نیز بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه زیره سبز، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار در سال زراعی 1372-73 در مزرعه تحقیقاتی - آموزشی شرودان از توابع فلاورجان انجام شد. تیمارهای آبیاری عبارت بودند از: I1 - آبیاری پس از کاشت ، I2 - آبیاری پس از کاشت و در موقع استقرار کامل گیاهان، I3 - آبیاری پس از کاشت ، در موقع استقرار کامل گیاهان و در مرحله آغاز گرده‌افشانی و I4 - آبیاری پس از کا ...
نمایه ها:
دانه | 
خاک | 
1372-1374 | 
آب |