عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 419

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

گزارش حاضر، عملکرد موسسهء پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی را در نیمسال اول سال 1372 در زمینه‌های گوناگون بررسی کرده است که خلاصه آن به شرح زیر است : - در خصوص فعالیتهای پژوهشی، باید به برگزاری جلسه‌های متعدد کمیته بررسی طرحهای پژوهشی در تصویب یا رد 17 طرح پژوهشی پیشنهادی و تهیهء راهنمای تدوین طرح پژوهشی اشاره کرد. - در زمینهء برنامهء بخش آموزش عالی و تحقیقات دولتی (غیرپزشکی)، تشکیل کمیتهء مربوط، به ریاست رئیس محترم موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و شرکت چند تن از معاونان، ...

در گزارش مربوط به نتایج آمارگیری جاری سال 1372 توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است . ...
نمایه ها:
جمعیت | 
1372 | 
طرح | 

این طرح نقاط قوت و ضعف خانه‌های فرهنگ تابستانی سال 1372 را که از طرف اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام جهت پر نمودن اوقات فراغت دانش‌آموزان در ایام تعطیل تشکیل شده است مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است . ...

پژوهش حاضر بررسی نظرات ماماها در مورد عوامل موثر بر عملکرد آنان در شبکه‌های بهداشتی شهر تهران سال 1372 یک پژوهش توصیفی می‌باشد. که اهداف آن تعیین نظرات ماماها در مورد عوامل تسهیل‌کننده و بازدارنده بر عملکردشان در شبکه‌ها می‌باشد. جامعه مورد پژوهش ماماهای شاغل در شبکه‌های بهداشتی شهر تهران (مرکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی و بیمارستان‌ها) می‌باشد. با استفاده از پرسش‌نامه نظرات ماماها در مورد عوامل تسهیل کننده و بازدارنده بر عملکرد شان در شبکه‌ها مورد بررسی قرار گرفت . بعد از ...

صرعها گروهی از اختلالات هستند که با تغییرات مزمن-عودکننده و پاروکسیسمال فونکسیون نورولوژیک و در اثر اختلال در فعالیت الکتریکی مغز بوجود می آیند. با توجه به شیوع بالای صرع در جامعه و تأثیر آن بر کیفیت زندگی و مسائل روانی اجتماعی بیمار و هزینه بالای درمان، کنترل و درمان صحیح این بیماری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این مطالعه یک مطالعه گذشته نگر توصیفی (case-series) می باشد که بر روی 99 بیمار بستری شده بعلت تشنج در بخش نورولوژی بیمارستان دکتر علی شریعتی بین سالهای 1378-1372 صو ...

این بررسی به روش مقطعی (گذشته‏‎‎‏نگر و آینده نگر) انجام گرفت. طی آن پرونده 436 بیمار که در بیمارستان شماره 2 دانشگاه علوم پزشکی کرمان از تاریخ 1/1/1372 لغایت 31/6/1375 تحت عمل کاتتریسم قلبی قرار گرفته بودند بررسی و از بین آنها پرونده 93 بیماری که تشخیص مجرای شریانی باز ‏‎PDA‎‏ آنها با کاتتریسم قطعی شده بود استخراج و کلیه مشخصات و متغیرهای مورد نظر آنها ثبت شده و با روشهای آماری توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از 436 بیمار مبتلا به انواع بیماریهای مادرزادی قلب تعداد 93 ...

شناخت ویژگی های ساخت جمعیت و عوامل تعیین کننده آن مانند مرگ و میر، باروری و مهاجرت و غیره برای برنامه ریزی های اقتصادی و اجتماعی و بهداشتی نیازی است بنیادی و در کلیه برنامه های کشوری باید برای محاسبات بنیادی متغییرهای جمعیت و تغییرات بخش های بهداشت و درمان و آموزش پرورش ، نیروی انسانی و دیگر برنامه های اجتماعی صورت می گیرد وجود آمار جمعیتی لازم و ضروری می باشد. پدیده باروری در سنین نوجوانی خود معلول بسیاری از عوامل است که در برنامه های طولانی مدت نیازمند اقدامات زیر بنائی است ...
نمایه ها:
تهران | 
1372 | 

این گزارش ، خلاصه‌ای از گزارش عملکرد واحدهای ستادی وزارت فرهنگ و آموزش عالی به گونه‌ای مقایسه‌ای طی سالهای 1372 ، 1373 و 1374 می‌باشد. ...
نمایه ها:
1373 | 
1374 | 
1372 | 

گزارش حاضر، که با هدف بیان عملکرد موسسهء پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی طی ماههای آبان، آذر و دی سال 1372 تهیه گردید، مشتمل بر فعالیتهای پژوهشی، برنامه‌ریزی، آموزشی، انتشارات ، کتابخانه، خدمات مشاوره‌ای، امور اداری و مالی و موضوعات سفارش شده از وزارت فرهنگ و آموزش عالی است . مطابق این گزارش ، به طور کلی، موسسه در طی این مدت موفق شده است تا نتایج دو طرح تحقیقاتی پایان یافتهء خود را در سطح کشور انتشار دهد، چهارده عنوان گزارش سفارش شده از طرف مقام محترم وزیر را تهیه کند و شش عنو ...