عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 20

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

گزارش طرح حاوی آمارهای ملی آتش‌سوزی و حوادث شهرهای کشور طی سالهای 1371-74 است . ...
نمایه ها:
شهر | 
1371-1374 | 

هدف : بررسی نتایج حاصل از درمان مبتلایان به سندروم گیلن - باره(GBS) در مراکز آموزشی - درمانی کودکان رازی و شهید فهمیده تابعه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. ماتریال و متد: پروندهء تمام بیمارانیکه در فاصله سالهای 1371-74 خورشیدی در دو مرکز فوق‌الذکر با تشخیص سندروم گیلن - باره (GBS) بستری و تحت درمان قرار گرفته‌اند بررسی شده و اطلاعات مربوطه در هر زمینه‌ای از این پرونده‌هااستخراج گردیده و در پرسشنامه مخصوص درج شده است . این اطلاعات متعاقبا آنالیز گردیده‌اند. نتایج: بررسی این پرون ...

مطالعه بر روی پرونده 808 بیمار سالمند مبتلا به بیماری‌های عفونی بستری در بخش عفونی مرکز آموزشی - درمانی سیمای کرمانشاه طی سالهای 1371-74 صورت گرفته است . بیشترین میزان بستری مربوط به فصل تابستان میباشد، که البته بدلیل کثرت موارد پنومونی انتظار میرفت که بیشترین میزان مربوط به فصل زمستان باشد. بیشترین شیوع بیماریهای عفونی در گروه سنی 60-74 ساله قرار داشت . اما با توجه به هرم سنی جمعیت مردم ایران میزان بروز با افزایش سن، افزایش می‌یابد. میزان بیماری‌های عفونی در جنس مذکر بیشتر ا ...

به طور کلی بیماریهای دمیلیتیران جایگاه ویژه‌ای را در نورولوژی به خود اختصاص می‌دهند و در این میان بیماری اسکلروزمولتیپل با توجه به اینکه شایعترین بیماری دمیلیتیزان شناخته شده می‌باشد از اهمیت خاصی برخوردار است با اینکه بیماری در هر دو جنس دیده می‌شود ولی نسبت بیشتر درگیری زنان به مردان مسجل گردیده است . علائم بیماری معمولا بطور حاد و ناگهانی شروع شده و پس از مدت محدودی (از چند دقیقه تا چند ماه) بهبودی پیدا می‌کند اما این علائم و تظاهرات بیمار می‌توانند به صورت طیفی گسترده و ب ...

این تحقیق با عنوان بررسی دموگرافیک بیماران بستری شده در بخش عفونی بیمارستان افشار یزد از سال 1371 لغایت 1374 بر روی پرونده‌های کلیه بیماران بستری شده در این بخش در سالهای مذکور که حدود 1551 پرونده بود، با روش توصیفی و مقطعی انجام گرفت و بیماران بر حسب نوع بیماری، سن، جنس ، سال، فصل، تابعیت ، شغل، وجود سابقه تماس یا مسافرت ، وجود معیار تشخیصی (قطعی یا احتمالی)، وجود پارامترهای آموزشی (شرح حال، سیر بیماری، خلاصه پرونده) بررسی شدند. که نتایج زیر بدست آمد: 1): 59 درصد بیماران را ...

در حاملگی‌های چند قلویی ناخوشی و مرگ و میر به میزان چشمگیری افزایش می‌یابد. بنابراین اغراق نیست که گفته شود حاملگی چندقلو باید حاملگی پر عارضه‌ای تلقی گردد. مطالعه فوق تحقیقی است توصیفی و مقطعی و روش مطالعه از طریق جمع‌آوری داده‌ها بصورت گذشته‌نگر با بررسی پرونده‌های موجود در بایگانی زایشگاههای نیک نفس ، راضیه فیروز، ارجمند و آیت‌ا.. کاشانی شهر کرمان بوده است . هدف اصلی تعیین موضوع شیوع چند قلوزائی در پذیرفته شدگان در این چهار زایشگاه طی سه سال (مهرماه 1371 - مهر 1374) بود که ...
 
طرح مذکور یک طرح تعاقبی (Follow up) و مانند هر طرح تعاقبی دیگر چند نوبت به مکانهای ثابتی مراجعه و از خانوارهای ساکن در این مکانها آمارگیری می‌شود. هدف کلی طرح جمع‌آوری و ارائه اطلاعات یکپارچه و هماهنگ از ویژگیهای اجتماعی-اقتصادی خانوار و روند تغییرات در دوره‌های زمانی مشخص است . ...