عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 294

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از این تحقیق بررسی شیوع کامپیلوباکتر درمرغهای کشتار شده در کشتارگاههای صنعتی تهران درسال 1371 می‌باشد. در این باره 5 کشتارگاه صنعتی مرغ وجود دارد که طی یک دوره 9 ماهه (از خرداد 1371 تا بهمن 1371) از مرغهای کشتار شده از هر کشتارگاه 60 مرغ گرفته شد. مرغها را در کیسه‌های پلاستیکی به آزمایشگاه منتقل و سپس بر روی محیط انتخابی کشت داده و در دمای 42 درجه به مدت 48 ساعت نگهداری و سپس با بررسی مرفولوژی ارگانیسم و انجام آزمونهای بیوشیمیایی به تعیین گونه کامپیلوباکتر پرداختیم. متغیر ...

در این گزارش درآمد شبکه پستی جمهوری اسلامی ایران برای سال 1371 به تفکیک استان و ماه برای دو حالت بالفعل و بالقوه پیش‌بینی شده است ...
نمایه ها:
ایران | 
1371 | 

هدف تحقیق، بررسی میزان تمایلات مردم نسبت به هنر موسیقی و ارزیابی اثرات فرهنگی برنامه‌های موسیقی دهه فجر و همچنین دست‌یابی به شیوه‌های موثرتر اطلاع‌رسانی از این فعالیت هنری و فرهنگی است . این بررسی با استفاده از روش پرسشگیری و از طریق تکمیل 2317 پرسشنامه توسط مخاطبین که بطور تصادفی در محل سالنهای اجرای برنامه جشنواره 1371 انتخاب شده‌اند، انجام گرفته است . یافته‌ها نشان می‌دهد که 7/20 درصد از شرکت‌کنندگان صرفا" به منظور شرکت در جشنواره 16/61 درصد بعلت تخصص در زمینه‌های موسیقی، ...
نمایه ها:
1371 | 
نگرش | 

هدف تحقیق، بررسی میزان تمایلات مردم نسبت به هنر موسیقی و ارزیابی اثرات فرهنگی برنامه‌های موسیقی دهه فجر و همچنین دست‌یابی به شیوه‌های موثرتر اطلاع‌رسانی از این فعالیت هنری و فرهنگی است . این بررسی با استفاده از روش پرسشگری و از طریق تکمیل 2317 پرسشنامه توسط مخاطبین که به طور تصادفی در محل سالنهای اجرای برنامه جشنواره 1371 انتخاب شده‌اند، انجام گرفته است . یافته‌ها نشان می‌دهد که 7/20 درصد از شرکت‌کنندگان صرفا به منظور شرکت در جشنواره، 16/61 درصد به علت تخصص در زمینه‌های موسیق ...

زمان قابل توجهی از برنامه جنگ جوان در تابستان 1371، به اهداف ارشادی، تربیتی و تفریحی و سرگرمی اختصاص یافته است . در زمینه هدف ارشادی - تفریحی، مقوله روانشناسی و اجتماعی بیشترین درد را به خود اختصاص داده است . مقوله روانشناسی بیشتر به بررسی مشکلات جوانان در زمینه تنهایی، دوست‌یابی، رابطه با دوستان و والدین پرداخته است . چنانچه در زمینه رابطه فرزندان با والدین، رهنمودهای بیشتری به اطرافیان (از جمله والدین و مربیان) داده شود. موثرتر خواهد بود. در مقوله اجتماعی نیز به مسائل ...

این پژوهش یک مطالعه طمینه‌ای است که به منظو بررسی میزان و نوع عوارض در بیماران که در سال 1371 تحت عمل جراحی دریچه‌های قلب قرار گرفته‌اند و در بخش مراقبت‌های ویژه بستری بوده‌اند، صورت گرفته است . در این پژوهش کلیه پرونده‌های بیمارانی که در سال 1371 عمل جراحی دریچه قلب داشته‌اند و در بخش مراقتبهای ویژه بستری بودند بعنوان جامعه پژوهش انتخاب شدند که از این تعداد 55 نفر آنها از نظر این بررسی دارای پرونده‌های ناقص بودند حذف شدند لذا کل نمونه‌های انتخابی 195 مورد بوده ...

با توجه به بررسی کاشت انواع توتون در سالهای 1368 تا 1370 در منطقه یاسوج و اخذ نتایج مطلوب ، در سال 1371 مقرر گردید که در سطح دو هکتار توتون بارلی 21 و دو هکتار توتون کوکر 347 در منطقه دشت روم یاسوج بصورت آزمایشی - ترویجی کشت شود ولی به دلیل اعزام نشدن کارشناس با تجربه برای مقیم شدن در محل تنها مبادرت به کشت توتون بارلی 21 در دو تاریخ 27ˆ3ˆ71 و 1ˆ4ˆ1371 در سطح 6200 مترمربع شد. محصول سبز مزرعه مزبور بسیار خوب بود و برآورد محصول خشک در حد 4 تا 5ˆ4 تن بود. محصول خشک قسمتی از چین ...
نمایه ها:
یاسوج | 
1371 | 
کشت | 
گیاه | 

در اجرای این طرح برخی از شاخصهای اساسی استان در سال 1371 با سال 1370 استان و همچنین با شاخص نظیر در سال 1371 کشور مقایسه و تجزیه و تحلیل خواهد شد و نقاط قوت و ضعف بخشها ، عوامل موثر و نحوه حرکت بخش در راستای سیاستها و خط مشیها مورد ارزیابی و بررسی قرار خواهد گرفت . ...

شناسایی علفهای هرز مزارع برای مبارزه صحیح با آن از جمله کارهای زیربنایی در بالا بردن میزان محصول است . به همین منظور مزارع تنباکوی استان فارس در شیراز شامل قراء نیلگونک ، بابونک ، درب مسجد و در سروستان قریه دهنو مورد مطالعه برای تعیین فلور علفهای هرز قرار گرفت و نمونه‌برداری از اوایل شهریور ماه 1371 شروع شد. علفهای هرز در این مزارع عبارت بودند از چهار گونه مربوط به خانواده تاج خروس Amaranthaceae ، سه گونه از خانواده سلمه تره Chenopodiaceae ، سه گونه از خانواده کاسنی Composita ...
نمایه ها:
شیراز | 
فارس | 
1371 | 
فلور |