عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 31

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش بررسی عوامل ناسازگاری دانش‌آموزان دبیرستانی استان اصفهان در سال تحصیلی 1369-1370 است . روش تحقیق توصیفی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است . جامعه آماری شامل دانش‌آموزان 14-18 ساله دبیرستانهای استان اصفهان در سال تحصیلی 1370-1369 است . حجم نمونه 595 نفر از اعضاء جامعه آماری است . براساس یافته‌های پژوهش 1) در ناسازگاران میزان مردودی بیش از گروه عادی است و دانش‌آموزان ناسازگار بیشتر دچار شکست تحصیلی می‌گردند. 2) وضعیت سکونت افراد ناسازگار در مقایسه با افراد عادی بیش ...

تحقیق حاضر با روش علی مقایسه‌ای و ابزار پرسشنامه‌ای به بررسی عوامل فردی و آموزشگاهی در مطالعه غیردرسی بین 1000 دانش‌آموز (390 نفر دختر و 610 نفر پسر دوره راهنمایی و دبیرستانی سطح استان یزد در سال 1369-1370 که از نظر گرایش به مطالعه به دو گروه علاقه‌مند (گواه) و بی‌علاقه و آزمایشی تقسیم شده‌اند، پرداخته است . یافته‌ها نشان می‌دهد که بین پیشرفت تحصیلی و علاقه به مطالعه یک نوع ارتباط مستقیم و دو جانبه وجود دارد، گروه گواه بیشتر وقت خود را به مطالعه می‌گذراند. و گروه آزمایش بیشتر ...

این پژوهش به منظور بررسی رابطهء بین شیوهء فعلی گزینش دانشجو و موفقیت در دانشگاه انجام شده است . جامعهء آماری مورد مطالعه، شامل دانشجویانی است که در آزمون سراسری سال تحصیلی 1369-70 در یکی از گروههای آموزشی فنی و مهندسی، علوم پایه و علوم انسانی دانشگاههای جامعه و تخصصی منتخب زیر پذیرفته شده‌اند و هم‌اکنون به تحصیل اشتغال دارند: دانشگاههای جامع، عبارتند از: دانشگاههای الزهرا، بوعلی، تهران، تبریز، گیلان، و دانشگاههای تخصصی امیرکبیر، صنعتی شریف ، صنعتی اصفهان، علم‌وصنعت و علامه طب ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

هدف ازاین مطالعه ایجاد بانک اطلاعاتی و معرفی کاربرد میکروکامپیوتر در مهندسی آنتروپومتری برای ایرانیان میباشد. این مطالعه بین آبانماه 1369 تا شهریور ماه 1370 انجام شد. حجم نمونه با توجه به خطای معیار (S.E) که در مطالعات مقدماتی (Pilot) محاسبه شدتعیین گردید. 28 اندازه بدن براساس تعاریف استاندارد (Pheasant) از 179 نفر بدست آورده شد . محدوده سنی 20-30 سال بود . اشخاص بطور تصادفی انتخاب شده بودند. اطلاعات توسط کامپیوتر و بسته‌های نرم‌افزاری PE2 و SPSS آنالیز شد و توصیه‌هائی برای ت ...

به منظور یافتن سازمان بهینه شعب در تجهیز منابع و اعطاء تسهیلات رفتار 101 شعبه از میان 426 شعبه بانک کشاورزی که به شکل تصادفی و طبقه‌بندی شده در سالهای 1369-1370 نمونه‌گیری شده‌اند، مورد بررسی قرار گرفت . شعب بانک کشاورزی در سازماندهی موجود از سیزده گزینه مختلف برای انجام عملیات بانکی استفاده می‌نمایند که هر گزینه از ترکیب درجه شعب با تعداد دوایر حاصل می‌گردد. ما به هر یک از این گزینه‌ها یک مقیاس می‌گوئیم . روش مطالعه به کارگیری روش تکسونومی عددی به همراه روش ایجاد مولفه‌های ا ...

در بررسی صد بیمار که با سیمپتوم سرگیجه مراجعه کرده بودند بطور کلی میزان شیوع سرگیجه با منشا گرفتاری سیستم شنوائی 15 درصد است . از این گروه توکسیک لابیرنتیت شایعترین میزان (8 درصد)را در بردارد. همه افراد این گروه سرگیجه حقیقی دارند. میزان شیوع سرگیجه با منشا غیر شنوائی بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است (85 درصد)از این گروه ضربه به جمجمه 14 درصد، هیپرتانسیون 13 درصد، حوادث 13 درصد، آریتمی قلبی 12 درصد، اختلال بینائی 11 درصد، آنمی 11 درصد، تومور مغزی 3 درصد، آبسه مغزی، ایس ...
نمایه ها:
1369-1370 | 
یزد | 
بیمار |