عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 186

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این گزارش شامل روزشمار سال 1369 هجری شمسی مطابق با 1410-1411 هجری قمری ˆ 1990-1991 میلادی است . ...

کشور ایران با قرار داشتن برروی یکی از کمربندهای لرزه‌خیز جهان و با شرایط متفاوت زمین‌شناسی و توپوگرافی ازجمله کشورهایی است که بصورت عام با پدیده لغزش و زمین لغزشهای تحریک زلزله‌ای روبرو می‌باشد تاکنون مطالعه سیستماتیکی برروی لغزشهای تحریک زلزله‌ای‌در کشور صورت نگرفته است ، دراین گزارش ضمن توصیف شرایط و پارامترهای موثر در وقوع لغزشهای همراه بازلزله و توصیف روشهای متداول پهنه‌بندی خطر لغزش ، منطقه تحت تاثیر زلزله 1369 منجیل بعنوان منطقه مطالعاتی جهت ارزیابی کارایی روشهای موجود ...

یکی از موارد جراحی قلب، تعویض دریچه میترال به علت درگیری دریچه میترال به صورت تنگی دریچه یا نارسایی دریچه یا تنگی و نارسایی توأم دریچه می باشد. تنگی و نارسایی دریچه میترال علل متفاوتی دارد از جمله تب روماتیسمی که یکی از علل برجسته درگیری دریچه میترال می باشد. تصمیم گیری درباره لزوم تعویض دریچه و زمان درمان جراحی برای ترمیم یا تعویض دریچه میترال غیر طبیعی غالیباً مشکل است. وضع عملکرد بطن چپ نیز شاخص مهمی است به طور ایده آل قبل از بروز آسیب پانویه قابل توجه عملکرد بطن چپ باید ا ...

این بررسی با روش ‏‎Existing data‎‏ بر پایه اطلاعات علل مرگ 214 شهر انتخابی ایران در سالهای 1369-1360 به منظور مدل سازی برای بیان تغییرات ایجاد شده در میزانهای اختصاصی-علتی مرگ و استفاده از مدل برای تعبیر و تفسیر این تغییرات و نیز مطالعه تفاوتهای زمانی و مکانی ساختار علل مرگ روی میزان مرگ و میر کل، انجام گرفته است. داده ها با استفاده از اطلاعاتی که دفتر بررسی و تحلیل اطلاعات آماری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جمع آوری نموده در گروههای هفده گانه علل مرگ و میر بر مبنای تقسی ...
نمایه ها:
عامل | 
ایران | 
1360 | 
1369 | 
مدل | 

روستاهای کوهپایه‌ای شهرستان رودبار عموما" از تعدادی خانواده‌های تقریبا" پدرسالار تشکیل می‌شود. این خانواده‌ها معمولا" در مساکن شخصی (یا پدری) سکونت دارند و پدیده اجاره‌نشینی خصوصا" در روستاهای دور از مرکز شهری وجود ندارد روستای حاجی‌ده نیز چنین است . معمولا" مسکن و معماری سنتی قربانی روند سریع تحولات فرهنگی - اجتماعی و حرص و ولع در کسب شیوه‌های جدید می‌شوند. بسیاری از فنون معماری که ریشه در شرایط اقلیمی و ارزشهای اصیل روستایی دارد رو به نابودی می‌گذارد. اما زمین لرزه سال 1369 ...
نمایه ها:
روستا | 
زلزله | 
1369 | 
تحول | 
مسکن | 

گزارش حاضر مشتمل بر تعداد کارکنان - وضعیت استخدام - تحصیلات - جنس مستخدمین دستگاههای اجرائی تابع نظام بودجه استانی سال 1369 استان کهگیلویه و بویراحمد می‌باشد. ...

هدف طرح‌آوری اطلاعات مربوط به عملکرد تبصره 3 قانون وبدجه سال 1369 و همچنین گزارش مختصر در مورد توزیع اعتبارات بین بخشهای تولیدی و مناطق جغرافیائی استان وارائه یکسری راه حلها و پیشنهادات در مورد بهبود توزیع ، اجرا ، و بکارگیری درست این اعتبارات در استان بوده است . ...

هدف تحقیق، بررسی عوامل موثر در بروز استرس‌ها و اختلالات سایکوسوماتیک (روان‌تنی) و نیز رفتارهای مواجهه‌ای و مقابله‌ای مردم است . این بررسی به روش پیمایشی و از طریق پرسشنامه از 350 نفر از مردم شمال و جنوب شهر تهران (در سال 1369) که به روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای انتخاب شده‌اند، انجام گرفته است . اهم یافته‌ها نشان می‌دهد که که بین میانگین شدت استرسورها در گروه مردان و زنان، و در دو گروه مردان با مشاغل آزاد و کارمند تفاوت معنادار و بین سن جمعیت و اختلالات سایکوسوماتیک رابطه معنادار و ...

در این مطالعه هدف شناسایی گروه سنی، عوامل موثر در عفونت ادراری بچه ها و یافته های آزمایشگاهی و بالینی و یافتن موثرترین دارویی که بیشترین اثر مهاری را روی پاتوژن های شایع داشته باشد بوده است. مطالعه به صورت گذشته نگر و توصیفی بیماران بسته شده در بیمارستاه بهرامی از سال 1369 تا1375 انجام شده است. نتایج به اختصار عبارتند از: تعداد دختران در کل بیش از پسران بوده است و در گروه سنی زیر یکسال تعداد پسران بیش از دختران بوده است. مهمترین علامت پررانته کننده بیماری تب و پس از آن درد ش ...