عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 151

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تنظیم این گزارش ، به عهدهء مرکز آمار و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی بوده و هدف از ارائهء آن، شناخت دقیق جامعهء اعضای هیات علمی آموزشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور، عنوان گردیده است . در این گزارش ، ضمن تعریف مفاهیمی، همچون: مرکز واحد آموزش عالی، عضو هیات علمی تمام وقت ، نیمه وقت و پیمانی، آخرین مدرک تحصیلی و عنوان دانشگاهی، به چگونگی توزیع اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور از جهات گوناگون پرداخته شده است . جامعهء آماری مورد بررسی، کلیهء ا ...

نتایج و یافته‌های مهم این تحقیق فهرست‌وار بصورت زیر قابل ارائه است : الف - براساس محاسبه بهرجا (نسبت‌های مکان) برای گروههای مختلف صنایع استان اصفهان که قبلا" در فصل دوم انجام گرفت ، صنایع پایه (صنایع صادراتی) استان معرفی گردید. این صنایع عبارتند از:1 - گروه صنایع تولید فلزات اساسی 2 - گروه صنایع نساجی، پوشاک و چرم 3 - گروه صنایع محصولات کانی غیرفلزی ب - در فصل دوم از طریق مدل مطالعات پایه اقتصادی (مبتنی بر روش نسبت‌های تمرکز)، ضریب مولتی پلیکاتور اشتغال نوع پایه اقتصادی برای ...

یک مطالعه گذشته نگر در بیمارستان امام خمینی تهران جهت کمک به تشخیص سریعتر و درمان صحیح تر یا لااقل محدودتر کردن دامنه تشخیصهای افتراقی این بیماری واستفاده از درمان تجربی (empritic) مناسب تر انجام گردید که عمده هدف آن تعیین علل منژیت مزمن و فاکتورهای موثر جهت تشخیص ونیز بررسی و تحلیل اقدامات انجام گرفته در گذشته در این رابطه بود . در این مطالعه 97 بیمار که معیارهای لازم راب رای تشخیص منژیت مزمندارا بودند و طی 10 سال از آغاز 1367 تا پایان 1377 در بیمارستان امام خمینی بستری شده ...

این نظرخواهی در میان 579 نفر از افراد بالای 15 سال ساکن شهر تهران صورت گرفت . 52 درصد این افراد مرد و بقیه زن بودند. 17 درصد کل پاسخگویان دارای نگرش مثبت ، 57 درصد بدون نگرش و 26 درصد دارای نگرش منفی نسبت به "برنامه‌های سیما به طور کلی می‌باشند. عامل جنسیت در نگرش‌ها موثر نبوده است ولی عامل سن با نگرش رابطه‌ای مستقیم دارد. عامل سواد با نگرش رابطه‌ای عکس دارد. مقایسه میانگین نمرات در دو مقطع زمانی خرداد 1367 و آذر 1367 نشان می‌دهد که نگرش مردم به جهت مثبت گرایش ...

این گزارش که از سوی ادارهء کل روابط عمومی وزارت فرهنگ و آموزش عالی تهیه شده، فعالیتهای مختلف این وزارتخانه را در چارچوب فعالیتهای آموزشی، تحقیقاتی و پژوهشی و نیز فعالیتهای رفاهی، ورزش و... مورد توجه قرار داده است . جامعهء آماری مورد مطالعه، شامل کلیهء دفاتر، مراکز و موسسات وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی بوده است . مطابق این گزارش ، تعداد دانشجویان، فارغ‌التحصیلان و نیز تعداد اعضای هیات علمی در سال 1367 به ترتیب عبارت بودند از: 159824 نفر، 15931 نفر و 8590 نفر. همچنین، کل ...

این گزارش بر مبنای نتایج طرح با میزان مطلوبیت برنامه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، (در فاصله زمانی آبان 1362 تا مرداد 1367) و طرح "پیامگیران" (در فاصله زمانی خرداد 1366 تا پایان سال 1367) و همچنین طرحهای "بررسی نظرات مردم تهران در پاره‌ای سیمای جمهوری اسلامی ایران" تنظیم بوده است . این گزارش در دو بخش ارائه شده است . بخش اول اطلاعات کلی درباره تلویزیون و بخش دوم برنامه‌های تولیدی گروههای مختلف تولید. در بخش اول مباحثی چون "متوسط درصد بیننده تلویزیون در روزهای ...
 
نتایج حاصل از این بررسی در دو بخش ارائه می‌شود: -1 بخشهای خبری عمده صدا و سیما شامل: الف ) اخبار ساعت 7، 8، 14 و 20 رادیو، ب ) اخبار سراسری شبکه اول ج) اخبار سراسری شبکه دوم). -2 بررسی رادیو و تلویزیون به عنوان دو منبع عمده کسب خبر. مقایسه نظری نتایج و پیامگیران، شاهد بر این است که متوسط میزان شنونده دائمی بخش خبری ساعت 7: بین 1 تا 2 درصد بوده، بخش خبری ساعت 8: بین 2 تا 4 درصد، اخبار ساعت 14: بین 3 تا 7 درصد و اخبار ساعت 2: بین 1 تا 2 درصد بوده است . بر اساس نتایج ...