عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این مقاله 20 مورد اکوستیک نورومای جراحی شده در بخش جراحی اعصاب شهید باهنر تنها مرکز جراحی اعصاب در سطح شهر کرمان بررسی شده است. از این تعداد 15 نفر زن و 5 مورد مرد بودند. 4 مورد تمامی زن، نوروفیبروماتوز اکوستیک دوطرفه داشتیم. بیشترین محدوده سنی این تومور (14 مورد) از 20 تا 50 سالگی بود. بیشترین علامت 75% موارد کاهش شنوایی و وز وز گوش و بعد سردرد و تهوع و استفراغ در 70% موارد بود. یک مورد با دیزارتری و یک مورد نیز با علائم آبریزش از چشم مراجعه کردند. بیمار مراجعه کرده با آب ...

بازیابی اطلاعات یکی از حلقه‌های مهم زنجیره اطلاع‌رسانی است که "سرعت " و "دقت " در آن نقش بسیار موثری در بازار فشرده رقابت جهانی ایفا می‌کند. یکی از راههای سرعت بخشیدن به بازیابی اطلاعات موجود در آثار پژوهشی پرهیز از چندگانگی در تدوین آنها می‌باشد. استفاده از استانداردهای بین‌المللی به جای انواع دستورالعمل‌های مختلف پایان‌نامه نویسی موجود در دانشگاه‌های کشور می‌تواند راهی برای پرهیز از این چندگانگی باشد. در پژوهش حاضر که به روش توصیفی انجام شد، پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد پیو ...

تعیین ارتباط بین سن شروع درمان و نتایج درمانی در بیماری دررفتگی مادرزادی مفصل هیپ (CDH) در بیمارستان نقوی کاشان . دررفتگی مادرزادی مفصل هیپ یکی از آنومالی های نسبتا شایع در اطفال است که در صورت تشخیص و درمان به موقع بیمارانف نه تنها می توان کارایی و نتایج حاصل از درمان را بهبود بخشید و از میزان موربیدیتی بعدی کاست بلکه در هزینه های اقتصادی نیز صرفه جویی قابل انجام خواهد گرفت. در این مطالعه بر حصول این نتایج تاکید شده است در این مجموعه بیماران به 5 گروه سنی تقسیم شده اند و روش ...