عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 21

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از راههای مهم ارتقاء کیفیت آموزشی در دانشگاهها و ابزار مهم مدیریتی عبارت از ابزار و وسایل کمک آموزشی است که به صورتهای مختلف می‌تواند در ارتقاء آموزش دانشگاهها موثر واقع شود و تامین این امکانات غالبا از طریق اعتبارات تخصیصی به دانشگاهها میسر است . بر همین اساس مطالعه مورد نظر با استفاده از دو معیار مهم و قابل قبول یعنی تعداد دانشجو و میزان اعتبارات تخصیص سالانه بررسی خود را آغاز کرده و در پی آن است که ببیند اولا روند پذیرش دانشجو و تخصیص اعتبارات جاری طی سالهای 1365 تا 13 ...
نمایه ها:
تهران | 
1365-1375 | 
پذیرش | 

سرطانهای ریه از حمله شایع ترین سرطانهای آدمی بوده و شایعترین بدخیمی اخشایی را در مردان شامل می باسد از آنجا که درمان صحیح زیر گروههای متفاوت آن می باشد ما بر آن شدیم تا از سال 1365 تا 1375 شیوع هیستوپاتولوژی انواع مختلف سرطانهای ریه را در مرکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بررسی قرار دهیم. در این بررسی از کلیه پرونده‏‎های‎‏ بستری در بیمارستان شماره یک و بیمارستان شهید باهنر و بیمارستان شفا و بخشهای پاتولوژی مربوط به جهت اخذ اطلاعات استفاده کردیم ما در این بررسی مجموعه 178 م ...

در این مطالعه کلیه موارد پارگی رحم در میان زنان باردار مراجعه‌کننده به بیمارستان افشار و زایشگاه بهمن یزد از سال 1365 تا 1375 از نظر شیوع، عوامل زمینه‌ساز، وضعیت نهایی مادر و جنین، علائم تشخیصی و اقدامات نهایی انجام شده مورد بررسی قرارگرفته است . روش کار بدین صورت بود که نخست کلیات مطالب مربوطه از کتب و جدیدترین مقالات موجود به جهت یادآوری مطالب فوق استخراج گردید و سپس شروع به جمع‌آوری، بررسی تجزیه و تحلیل اطلاعات از پرونده‌های بیماران مربوطه گردید و در نهایت نتایجی به صورت ج ...

بررسی علل ضبط لاشه‌های گوسفند در کشتارگاه شهرستان رامهرمز طی سالهای 1365-75. نتایج حاصله از بررسیهای انجام شده روی سوابق موجود در کشتارگاه شهرستان رامهرمز طی سالهای 65-75 نشان داد که علل عمده ضبط لاشه‌ها به ترتیب اهمیت عبارتند از: زردی با میانگین 37/07 درصد، لاغری با میانگین 26/05 درصد و سپتیسمی با میانگین 14/8 درصد. مهمترین علل ضبط کبد در این بررسی فاسیولوز با میانگین 41/61 درصد و هیداتیدوز با میانگین 37/63 درصد و دیکروسلیاز با میانگین 4/36 درصد، علل ضبط کبد را به خود اختص ...
نمایه ها:
لاشه | 
1365-1375 | 
 
نمایه ها:
1365-1375 | 
ورزش | 
زن | 

چکیده ندارد.
نمایه ها:
1365-1375 | 
ورزش | 
زن | 
 
چکیده ندارد.