عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 63

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

انگیزه دیدار و ترتیب آگاهی و ارزیابی از نمایشگاههای برگزار شده دهه فجر 1361 اهداف این تحقیق است . روش تحقیق پیمایشی و اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه و با توجه به عوامل و متغیرهای مختلف است . یافته‌ها نشان می‌دهد که انگیزه دیدارکنندگان با عوامل مختلفی مربوط است به شرح ذیل اعلام شده‌اند: 91 درصد دیدن آثار ارزنده هنری، 2/3 درصد گذراندن وقت ، 5/2 درصد همراهی با دیگران و 7 درصد پی بردن به ارزش هنری و تشویق هنرمندان، 42 درصد نحوه آگاهی خود را از برگزاری نمایشگاه، مدارس و 40 درص ...

در این تحقیق پرونده 66 بیمار که بطور بستری و سرپایی جزو مراجعه کنندگان به بخش پوست بیمارستان شماره یک دانشگاه کرمان از سال 1361 تا اردیبهشت ماه سال 1373 بودند و با عنوان کلی پمفیگوس طبقه بندی شده بودند تحت بررسی قرار گرفتند. این تحقیق بصورت مقطعی (‏‎Cross Sectional‎‏) و با استفاده از داده های موجود در پرونده (‏‎Secondary Source Information‎‏) بیمارانیکه از نظر معاینه بالینی و آزمایشهای آسیب شناسی با تشخیص پمفیگوس تحت درمان قرار گرفته اند به انجام رسیده است. لازم به توضیح است ...
 
چکیده ندارد.
  
چکیده ندارد.