عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 31

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف ازاین ,طرح جواب دادن به سئوالات زیر میباشد-1: چند درصد ازتصادفات وسائل نقلیه درمحدوده شهر تهران که ازتاریخ اول فروردین ماه 1350 تا سی ام اسفند 1351 به اداره راهنمائی و رانندگی گزارش گردیده اند؟منجر به جرح،نقص عضو وفوت گردیده اند -2 ازنقطه نظر محل،ساعت ،روز وماه انتشار این تصادفات به چه صورت بوده است -3. دلائل اصلی هرکدام ازاین تصادفات چه بوده است ؟ -4 شدت تصادفات براساس تعداد وسیله نقلیه وهمچنین تعداد افراد مصدوم به چه نحوبوده است ؟ -5 چه میزان ازتصادفات باعابر پیاده انجا ...