عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 27

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف ازاین ,طرح جواب دادن به سئوالات زیر میباشد-1: چند درصد ازتصادفات وسائل نقلیه درمحدوده شهر تهران که ازتاریخ اول فروردین ماه 1350 تا سی ام اسفند 1351 به اداره راهنمائی و رانندگی گزارش گردیده اند؟منجر به جرح،نقص عضو وفوت گردیده اند -2 ازنقطه نظر محل،ساعت ،روز وماه انتشار این تصادفات به چه صورت بوده است -3. دلائل اصلی هرکدام ازاین تصادفات چه بوده است ؟ -4 شدت تصادفات براساس تعداد وسیله نقلیه وهمچنین تعداد افراد مصدوم به چه نحوبوده است ؟ -5 چه میزان ازتصادفات باعابر پیاده انجا ...

این رساه ساختار مطالب افغانستان را در مطبوعات ایران (کیهان و اطلاعات) در سالهای 1350، 1355، 1360، 1365، 1370، مورد بررسی در اخبار افغانستان در دوره‌های زمانی مورد بررسی تفاوت معنی‌داری وجود دارد یا خیر؟ همچنین در این بررسی به سوالات مربوط به ساختار سبک مطالب ، منابع خبری، جهت‌گیری‌ها، رویدادگرائی و موضوع‌گرائی روزنامه‌های کیهان و اطلاعات پاسخ داده خواهد شد و نیز در این تحقیق به اهمیت اخبار افغانستان از نظر تیتر، و تیتر در صفحات اول، بررسی ساختار نقشه، تصویر، کاریکاتور ...
نمایه ها:
ایران | 
1355 | 
1360 | 
1365 | 
1370 | 
1350 | 
اخبار | 
  
چکیده ندارد.
نمایه ها:
1350 | 
زلزله | 
  
چکیده ندارد.
نمایه ها:
ایران | 
1350 |